مجله کودک 487 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 24

موز میان وعده غذایی بسیار خوبی برای بچهها نیز هست. مصرف یک عدد موز در زنگ تفریح میتواند دانشآموز را تا هنگام صرف ناهار سیر نگه دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 24