مجله کودک 487 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 27

نگاه کن به باران که کینهای ندارد فقط به فکر این است که بر زمین ببارد  نگاه کن به دریا به مهر بیکرانش ببین چه عاشقانهست صدای مهربانش  دل تو مثل دریاست به رنگ آسمان باش! همیشه دوستی کن! همیشه مهربان باش! انبه انبه از اولین میوههایی است که در مناطق استوایی و گرمسیری مورد استفاده انسان بوده است. انبه درختی زیبا دارد که ارتفاع آن تا ده متر میرسد. منشاء اولیه انبه هند، مالزی و برمه است ولی اکنون در تمام مناطق استوایی و گرمسیری کشت میشود. انبه از چهارهزار سال پیش وجود داشته است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 27