مجله کودک 487 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 34

خانم موشی به خانم جیرجیرک تبریک گفت. جیرجیرک باز گفت: «دوست خوبم، تو خیلی خوش سلیقهای. اگر میشود پارچهی لباسم را هم خودت انتخاب کن. مطمئنم بهترین لباس عروسی میشود.» خانم موشی اندازههای خانم جیرجیرک را گرفت و گفت: «من سعی خودم را میکنم. تا ببینم چه میشود.» خانم جیرجیرک از خانم موشی تشکر کرد و جیرجیرکنان رفت. خانم موشی به فکر فرو رفت. با خود گفت: «خب... پارچه خیلی مهم است. از چه پارچهای استفاده کنم؟ حتماً او جشن بزرگی میگیرد و همه این لباس را میبینند. تازه... خانم جیرجیرک خیلی هم وسواسی است.» او به سراغ صندوقش رفت. با دقت پارچههایی را که داشت، نگاه کرد و گفت: «نه... هیچکدام از این پارچهها به درد لباس عروسی نمیخورند؛ آن هم برای خانم جیرجیرک! بروم بیرون گشتی بزنم شاید چیزی پیدا کنم.» گریپ فروت ضد سرماخوردگی است و تب را هم پایین میآورد. این میوه در پایین آوردن فشار خون هم مؤثر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 34