مجله کودک 511 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 23

«الاغ و مجسمهی الهه» روزی مجسمهی چوبی یکی از الههها را سوار الاغی کرده بودند و به معبد میبردند. در خیابانها و کوچههای شهر، مردم با دیدن مجسمه، در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 23