مجله کودک 511 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 29

علی فرجامی بیایید خلاق باشیم! یک پروفسور ریاضی هفتهی گذشته برای مجلهی دوست نامهای را فرستاده است و از ما خواسته است تا نامهی او را به خوانندگانمان نشان دهیم. به نام خدا از طرف یک پروفسور ریاضی به طرفداران مجلهی دوست با سلام. من برای افرادی که سن آنها کمتر از 16 سال است، جدول کوچکی را تنظیم کردهام که به کمک آن میتوانم سن این افراد را بگویم. تنها کافی است که با توجه به جدول زیر، او به من بگوید که سنش در کدام ستونها از جدول قرار دارد. تا بلافاصله برایش بگویم که چند ساله است. من میخواهم برای اولین بار در مجلهی دوست راز کارم را بگویم. من بعد از اینکه آن فرد گفت سنش در کدام ستونها قرار دارد اعدادی که در اول این ستونها نوشته شده (مثلاً در ستون اول 2 است) را با هم جمع می کنم و این حاصل جمع میشود سن او. شاید این موضوع عجیب باشد اما کار من جادوگری نیست بلکه یک دلیل ریاضی دارد. آیا شما میتوانید این دلیل را پیدا کنید؟ یک پروفسور ریاضی از این پروفسور عزیز بسیار متشکریم. غذا کاملاً تخت و بدون عمق بود و سوپ از نوکِ منقار بلندِ ماهیخوار به زمین میریخت. در عوض روباه به راحتی تمام سوپ را خورد و ته ظرف را هم لیسید! مرغ ماهیخوار، که از این

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 29