مجله کودک 511 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 31

خرگوش........................................................................................... ]در این حین جغد پیر از راه میرسد و از دور مشغول دیدن مار و خرگوش میشود[ جغد- چه روز خوبی است خورشید آنقدر در آسمان پیداست که چشم را اذیت میکند. خرگوش......................................................................................... مار ................................................................................................... [چشمان جغد برقی میزند و جغد بالهای بزرگش را به حرکت درمیآورد و از بالای سر خرگوش و مار میگذرد و صحنه را ترک میکند] از پاسخهای خلاقانه خودتان را به نشانی دفتر مجله بفرستید. نشانی ما: تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهارراه حافظ- پلاک 886- روی پاکت بنویسید: مربوط به صفحه خلاقیت مجله دوست کودکان شام فردا، به لانهی خود دعوت کرد. فردا شب، مرغ ماهیخوار هم برای مهمانش سوپ پخت. اما او به جای آنکه غذا را توی سینی بریزد، آن را داخل یک کوزهی بلند و عمیق، که دهانهی تنگی داشت،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 31