مجله کودک 511 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 33

محمد شمس لنگرودی رومی و بومی موش و گربهای به نام رومی و بومی، در باغی پر آب و درخت زندگی میکردند. رومی همیشه از این که بومی در همسایگیشان زندگی میکند، نگران بود. یک روز صبح، تازه آفتاب درآمده بود که رومی برای کاری از لانهاش بیرون آمد. داشت طرف آفتاب را نگاه میکرد که دید بومی در و باریک کوزه، به داخل نمیرفت. در عوض مرغ ماهیخوار منقار بلندش را به راحتی داخل کوزه کرد و با لذت، تمامِ سوپ را تا آخر خورد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 33