مجله کودک 210 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 6

راز هسته­ها مصطفی رحماندوست آن چیست؟ انگور این؟ هندوانه آن خوشه خوشه این دانه دانه *** این هندوانه تُرد است و رنگین آن خوشه انگور پر آب و شیرین *** ----- نام اسلحه: توکارف 1940 طول: یک متر و بیست سانتی متر وزن: سه کیلو و هشتصد گرم خشاب: 10 فشنگ سرعت حرکت گلوله: 830 متر در ثانیه -----

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 6