مجله کودک 210 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 21

نام اسلحه: FNfal طول: 4 کیلو و دویست و پنجاه گرم خشاب: 20 حداکثر برد: 1200 متر برد موثر: 550 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 21