مجله کودک 210 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 32

قفسه­ای خمیری برای مرباهای خمیری! وسایل مورد نیاز: · خمیر رنگی · کارد (برای استفاده، از بزرگترها کمک بخواهید) · میل بافتنی · قلم مو روش کار: 1. خمیر را لوله کرده و از آن یک مستطیل با لبه­های گرد درست کنید. با کمک کارد (و البته با کمک بزرگترها) یک مستطیل کوچکتر در داخل اوّلی ایجاد کنید. با انگشت سبّابه (همان انگشت اشاره) مستطیل دوّم را به آرامی به داخل فشار دهید تا فرورفتگی در آن ایجاد شود و در حقیقت به داخل مستطیل اوّل فرو رود. 2. 2 نوار لوله­ای باریک از خمیر درست کنید و آن را در محل طبقه­ها، داخل قفسه بچسبانید. برای این کار، یا از چسب چوب استفاده کنید یا با قلم مو، نوارها را با آب مرطوب کرده و بچسبانید. 3. با کمک میل بافتنی، فرورفتگی لبۀ بالایی قفسه و شیارهای عمودی و افقی حاشیۀ قفسه را ایجاد کنید. 4. پایه­های قفسه را هم از خمیر درست کرده و به آن بچسبانید (یا با آب یا با چسب چوب). ----- نام اسلحه: TRG - S وزن: سه کیلو و هفتصد گرم خشاب: 3 فشنگ حداکثر برد: 2000 متر برد موثر: 800 متر -----

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 32