مجله کودک 210 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 36

نام اسلحه: ژ - 3(3 -G) طول: یک متر و دو سانتی متر وزن: چهار کیلو و چهار صد گرم خشاب: 20 فشنگ حداکثر برد: 1500 متر برد موثر: 550 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 36