مجله کودک 210 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 37

نام اسلحه: ژ - 36 (36 - G) طول: 90 سانتی متر وزن: سه کیلو و چهار صد گرم خشاب: 30 فشنگ حداکثر برد: 1000 متر برد موثر: 400 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 37