مجله کودک 210 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 38

جستجو در نقشه برادر کوچولوی این پسر بچه­ها، خودش را جایی در این نقشه پنهان کرده است. قلم بردارید و به این بچه­ها کمک کنید تا هرچه زودتر برادرشان را، در نقشه، پیدا کنند. کدام راه؟! پاسخ سرگرمی شماره گذشته: ----- نام اسلحه: C36 G طول: 50 یا 72 سانتی متر وزن: دو کیلو و هشتصد گرم خشاب: 30 فشنگ برد موثر: 100 متر -----

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 38