نامه
خانوادگی
نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1312

زمان (قمری) : ذی القعده ‭1351

شماره صفحه : 2

موضوع : خانوادگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ثقفی، خدیجه

نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: فروردین 1312 / ذی القعده 1351‏

‏مکان: ‏‏لبنان، بیروت‏

‏موضوع:‏‏ خانوادگی‏

‏مخاطب: ‏‏ثقفی، خدیجه‏‎[1]‎

‏    ‏‏تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم‏‎ ‎‏عزیز و قوّت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینۀ قلبم منقوش است.‏‎ ‎‏عزیزم امیدوارم خداوند شما را بسلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. ‏‏[‏‏حالِ‏‏]‏‏ من با‏‎ ‎‏هر شدتی باشد می گذرد ولی بحمدالله تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الآن در شهر‏‎ ‎‏زیبای بیروت هستم؛‏‎[2]‎‏ حقیقتاً جای شما خالی است فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی‏‎ ‎‏منظرۀ خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظرۀ عالی به دل‏‎ ‎‏بچسبد.‏

‏ در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم، از قرار معلوم و معروف یک‏‎ ‎‏کشتی فردا حرکت می کند ولی ماها که قدری دیر رسیدیم، باید منتظر کشتی دیگر باشیم.‏‎ ‎‏عجالتاً تکلیف معلوم نیست امید است خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همۀ حجاج را‏‎ ‎‏موفق کند به اتمام عمل، از این حیث قدری نگران هستیم ولی از حیث مزاج بحمدالله به‏‎ ‎‏سلامت، بلکه مزاجم بحمدالله مستقیم تر و بهتر است. خیلی سفر خوبی است جای شما‏‎ ‎‏خیلی خیلی خالیست. دلم برای پسرت‏‎[3]‎‏ قدری تنگ شده است. امید است هر دو‏‎[4]‎‏ به‏‎ ‎‏سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند. اگر به آقا‏‎[5]‎‎ ‎

‏و خانم ها‏‎[6]‎‏ کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید. من از قِبَل همه نایب الزیاره هستم.‏

‏    ‏‏به خانم شمس آفاق‏‎[7]‎‏ سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر‏‎[8]‎‏ سلام برسانید.‏‎ ‎‏به خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانید.‏

‏     صفحۀ مقابل را به آقای شیخ عبد الحسین بگویید برسانند.‏

‏     ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت؛ روح الله .‏

‏     عکس جوف در حال دلتنگی از حرکت نکردن.‏‎[9]‎

‎ ‎

  • ـ ملقّب به قدس ایران، همسر امام خمینی.
  • ـ برای عزیمت با کشتی به عربستان برای انجام اعمال حج.
  • ـ آقای سید مصطفی خمینی که در آن زمان سه ساله بوده است.
  • ـ اشاره به آقامصطفی و فرزند دیگرشان که درآن زمان هنوز به دنیا نیامده بود و چند روز پس از نگارش این نامه در زمانی که امام در سفر حج بودند، متولد گردید و او را «علی» نام گزاردند.وی درکودکی بر اثر بیماری درگذشت.
  • ـ آقای میرزامحمد ثقفی، پدر همسر امام خمینی.
  • ـ مادر و مادربزرگ همسر امام خمینی که در آن زمان در قید حیات بوده اند.
  • ـ شمس آفاق ثقفی، خواهر همسر امام خمینی.
  • ـ آقای دکتر علوی.
  • ـ اشاره به نبودن کشتی جهت عزیمت به جدّه.