مصوبۀ
تعیین هیأت های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه علمیه
مصوبۀ تعیین هیأت های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 مهر ‭1328

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه ‭1368

مکان: قم

شماره صفحه : 27

موضوع : تعیین هیأت های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه علمیه

زبان اثر : فارسی

مصوبۀ تعیین هیأت های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه

مصوّبه

‏زمان: 7 مهر 1328 / 6 ذی الحجه 1368‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏تعیین هیأتهای رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه علمیه‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در لیلۀ پنجشنبه ششم شهر ذی الحجة الحرام 68، آقایان علمای حوزه علمیه قم،‏‎ ‎‏حسب امر حضرت آیت الله العظمی‏‎[1]‎‏ ـ مدظله ـ و تصویب سایر حجج اعلام مجتمع شده‏‎ ‎‏و مقرر داشتند که در هفته، سه هیأت تشکیل شود که هر هیأتی وظیفه خاصه ای انجام‏‎ ‎‏دهند، چنانچه در ذیل بیان خواهد شد:‏

‏1 ـ هیأتی برای رسیدگی به امر طلاب و مدارس، که اسامی آنها از قرار ذیل است:‏

‏آقای آقا سید زین العابدین ـ آقای حاج سید احمد خوانساری ـ آقای حاج سید محمد‏‎ ‎‏رضای گلپایگانی ـ آقای آقا سید ابوطالب مدرسی ـ آقای حاج میرزا محمود قمی ـ آقای‏‎ ‎‏حاج میرزا مصطفی ـ آقای حاج سید احمد زنجانی ـ آقای حاج شیخ ابوالقاسم اصفهانی‏‎ ‎‏ـ آقای آقا مرتضی حائری ـ آقای حاج میر سید حسن ـ آقای آقا ریحان الله ـ آقای حاج‏‎ ‎‏فقیهی ـ آقای آقا مرتضی قمی.‏

‏     توضیح آنکه آقایان فوق در مواقع عادی مجتمع می شوند، و در مواقع غیر عادی‏‎ ‎‏اطلاع می دهند که تمام سه حوزه مجتمع شوند برای حل قضیۀ غیر عادیه.‏

‏2 ـ هیأتی برای امتحان خارج تازه واردین به قرار ذیل:‏

‏آقای آقا مرتضی حائری ـ آقای آقا سید محمد یزدی ـ آقای حاج آقا روح الله خمینی.‏

‏3 ـ هیأتی برای امتحان تازه واردین غیرخارجی از این قرار:‏

‏آقای آقا سید زین العابدین ـ آقای فاضل ـ آقای قاضی ـ آقای حاج فقیهی ـ آقای حاج‏‎ ‎‏میر سید حسن ـ آقای آقا شیخ ابوالقاسم نحوی ـ آقای حائری ـ آقای صاحب الداری ـ‏

‏آقای آقا مرتضی قمی.‏

‏     مطالب فوق را حضرات آقایان به اکثریت قریب اتفاق تصویب نمودند:‏

‏الاحقر محمود الحسینی ـ زین العابدین الحسینی الکاشانی ـ احمد الحسینی الزنجانی ـ‏‎ ‎‏العبد مصطفی القمی ـ سید محمد یزدی ـ روح الله الموسوی ـ فاضل موحدی لنکرانی ـ‏‎ ‎‏حائری ـ الاحقر صاحب الداری ـ الاحقر ابوالقاسم اصفهانی ـ عبدالحسین فقیهی ـ حسین‏‎ ‎‏القاضی الطباطبایی ـ مرتضی مبرقعی ـ الاحقر ریحان الله گلپایگانی ـ مرتضی حائری.‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید حسین طباطبایی بروجردی از مراجع بزرگ تقلید.