نامه
خانوادگی
نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 اس‍ف‍ن‍د ‭1333

زمان (قمری) : 25 رج‍ب‌ ‭1374

مکان: قم

شماره صفحه : 37

موضوع : خانوادگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ثقفی، میرزا محمد

نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 29 اسفند 1333 / 25 رجب 1374‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ‏‏خانوادگی‏

‏مخاطب: ‏‏ثقفی، میرزامحمد‏

‏     ‏‏تصدقت شوم، مدتی پیش از این، یعنی دو ـ سه روز بعد از آمدنم عریضه عرض‏‎ ‎‏کردم و ورقۀ دعوت را در جوفش فرستادم. از قرار معلوم تاکنون نرسیده. اینجا از مأمور‏‎ ‎‏پست پرسیدم، گفت: ممکن است جای دیگر اشتباهاً رفته باشد، بعد از مدتی برگردد‏‎ ‎‏اینجا، در هر صورت نمی دانم چه شده است و تکلیف چیست. پریروز از خانم‏‎[1]‎‏ مرقومه‏‎ ‎‏زیارت شد، نوشته بودند خانم نجمی‏‎[2]‎‏ کسالت دارند، امیدوارم تاکنون رفع شده باشد. از‏‎ ‎‏سلامتی ایشان و خودتان زودتر مرقوم فرمایید. تازه قابل عرض نیست. حضور محترم‏‎ ‎‏حجت الاسلام کاشانی سلام مخلصانه می رساند.‏

‎ ‎‏سید روح الله الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ خانم خازن الملوک، مادر همسر امام خمینی.
  • ـ خانم نجم زمان، خواهر همسر امام خمینی.