اجازه نامه
اجازه در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه
اجازه نامه به آقای علی مختاری (در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1340

زمان (قمری) : 3 ذی الحجه ‭1380

مکان: قم

شماره صفحه : 50

موضوع : اجازه در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : مختاری، علی

اجازه نامه به آقای علی مختاری (در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه)

اجازه نامه

‏زمان: 28 اردیبهشت 1340 / 3 ذی الحجه 1380‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ‏‏اجازه در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه‏

‏مخاطب: ‏‏مختاری، علی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مخفی نماند که جناب مستطاب عمدة الفضلاء آقای آقا شیخ علی مختاری ـ دام‏‎ ‎‏فضله ـ از طرف حقیر مجازند در اخذ زکوات و وجوه مجهول المالک و سایر صدقات و‏‎ ‎‏نقل احادیث از کتب معتبرۀ اصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ و اخذ سهم مبارک امام و‏‎ ‎‏صرف آن در مصارف خودشان مادامی که اشتغال به امور شرعیه و ترویج دیانت مقدسه‏‎ ‎‏دارند، و ایصال زاید آن را نزد حقیر و گرفتن قبض رسید و رساندن به صاحبان وجوه. و‏‎ ‎‏توصیه می کنم ایشان را به تقوا و احتیاط در امور دین و دنیا. والسلام.‏

‎ ‎‏به تاریخ 3 شهر ذی الحجة الحرام 1380‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎