تلگراف
هشدار به نخست وزیر در رابطه با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی
تلگراف به اسد الله علم (تصویب لایحه انجمن های ایالتی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 آب‍ان‌ ‭1341

زمان (قمری) : 8 جمادی الثانی ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 90

موضوع : هشدار به نخست وزیر در رابطه با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

مخاطب : علم، اسد الله (نخست وزیر وقت)

تلگراف به اسد الله علم (تصویب لایحه انجمن های ایالتی)

تلگراف

‏زمان: 15 آبان 1341 / 8 جمادی الثانی 1382‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ‏‏هشدار به نخست وزیر در رابطه با لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی‏

‏مناسبت: ‏‏تصویب لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی‏

‏مخاطب: ‏‏عَلم، اسدالله (نخست وزیر وقت)‏

‏تهران ـ جناب آقای اسدالله عَلم‏

‏     عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت‏‎ ‎‏علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در‏‎ ‎‏مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏‎ ‎‏نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت‏‎ ‎‏اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.‏

‏     اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت،‏‎ ‎‏«انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب‏‎ ‎‏بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید‏‎ ‎‏تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامۀ غلط و مخالف قانون‏‎ ‎‏اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست‏‎ ‎‏کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.‏

‏ اینجانب مجدداً به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی‏‎ ‎‏گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و‏‎ ‎‏تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام‏‎ ‎‏دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎