سخنرانی
ضرورت مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی رژیم
سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب قم (مقاومت در برابر رژیم پهلوی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 اس‍ف‍ن‍د ‭1341

زمان (قمری) : 1 ش‍وال‌ ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 151

موضوع : ضرورت مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی رژیم

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن عید فطر

حضار : روحانیون، طلاب، اهالی قم و زائران حرم حضرت فاطمه معصومه (س)

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب قم (مقاومت در برابر رژیم پهلوی)

سخنرانی

‏زمان: 7 اسفند 1341 / اول شوال 1382‏

‏مکان: قم،‏

‏موضوع: ‏‏ضرورت مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی رژیم‏

‏مناسبت: ‏‏فرا رسیدن عید فطر‏

‏حضار: ‏‏روحانیون، طلاب، اهالی قم و زائران حرم حضرت فاطمۀ معصومه (س)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

شکست رفراندم شاه

‏     ... شما آقایان محترم، در هر مقامی که هستید، با کمال متانت و استقامت در مقابل‏‎ ‎‏کارهای خلاف شرع و قانون این دستگاه بایستید. از این سرنیزه های زنگ زده و پوسیده‏‎ ‎‏نترسید؛ این سرنیزه ها بزودی خواهد شکست. دستگاه حاکمه با سرنیزه نمی تواند در‏‎ ‎‏مقابل خواست یک ملت بزرگ مقاومت کند و دیر یا زود شکست می خورد. اکنون هم‏‎ ‎‏درمانده و شکست خورده است و روی درماندگی به این بی فرهنگیهایی که ملاحظه‏‎ ‎‏می کنید، دست می زند. ما میل نداشتیم که کار به این رسواییها بکشد. چرا باید شاه‏‎ ‎‏مملکت اینقدر از ملت جدا باشد که وقتی پیشنهادی می دهد با بی اعتنایی و عکس العمل‏‎ ‎‏منفی مردم مواجه گردد. شاه مملکت باید جوری باشد که وقتی پیشنهادی می دهد،‏‎ ‎‏درخواستی می کند، ملت با جان و دل در انجام آن بکوشند، نه آنکه با آن به مقابله‏‎ ‎‏برخیزند و رفراندم شاه در سراسر مملکت بیش از دو هزار نفر به همراه نداشته باشد. ما‏‎ ‎‏میل نداشتیم برای سران این مملکت، چنین شکست و فضاحتی به بار آید.‏

بی اثر بودن سرنیزه

‏     خوب است که قدری عبرت بگیرند، بیدار شوند و در سیاست خود تجدید نظر کنند؛‏‎ ‎‏به جای قانون شکنی و به زندان کشیدن علما و محترمین، به جای سرنیزه و قلدری، در‏‎ ‎‏مقابل درخواست ملت تسلیم شوند و به این حقیقت توجه کنند که با سرنیزه نمی توان‏

‏ملت را  ساکت و تسلیم کرد؛ با زور و قلدری نمی توان روحانیت را از وظایفی که اسلام به‏‎ ‎‏عهدۀ آنان گذاشته است، باز داشت. اگر آقای اسلامی را نگذاشتند در تهران منبر برود،‏‎ ‎‏دیدند که ایشان در بندر پهلوی‏‎[1]‎‏ منبر رفتند و حقیقت را در آنجا بیان داشتند. اگر در بندر‏‎ ‎‏پهلوی از ادامۀ سخنان ایشان جلوگیری کردند، شک نداشته باشند که ایشان سخنان خود‏‎ ‎‏را در جای دیگر دنبال خواهد کرد؛ و هر جا که فرصت پیدا کند، مطالب را به گوش مردم‏‎ ‎‏خواهد رساند. اگر با بردن عدۀ زیادی از علما و خطبا به زندان، آنها را از سخن گفتن باز‏‎ ‎‏داشتند، سایر آقایان روحانیون که هنوز توقیف نشده اند، سخن خواهند گفت و مردم را‏‎ ‎‏متوجه خواهند کرد. مگر می شود زبان روحانیت را برید؟... .‏

‎ ‎

  • 2ـ نام سابق «بندر انزلی».