پیام
اعتراض به زیر پا گذاشتن احکام ضروری اسلام و قرآن
پیام به ملت ایران (اعتراض به زیر پا گذاشتن احکام اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 اس‍ف‍ن‍د ‭1341

زمان (قمری) : 16 ش‍وال‌ ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 153

موضوع : اعتراض به زیر پا گذاشتن احکام ضروری اسلام و قرآن

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت ایران (اعتراض به زیر پا گذاشتن احکام اسلام)

پیام

‏زمان: 22 اسفند 1341 / 16 شوال 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏اعتراض به زیر پاگذاشتن احکام ضروری اسلام و قرآن‏

‏مخاطب: ‏‏ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏إِنَّا لله ِِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ‏

‏     دستگاه حاکمۀ ایران به احکام مقدسۀ اسلام تجاوز کرد، و به احکام مسلمۀ قرآن‏‎ ‎‏قصد تجاوز دارد. نوامیس مسلمین در شُرُفِ هتک است. و دستگاه جابره با‏‎ ‎‏تصویبنامه های خلاف شرع و قانون اساسی می خواهد زنهای عفیف را ننگین و ملت‏‎ ‎‏ایران را سرافکنده کند.‏

‏     دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند. یعنی‏‎ ‎‏احکام ضروریۀ اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد، یعنی دخترهای هجده ساله را به‏‎ ‎‏نظام اجباری ببرد و به سربازخانه ها بکشد، یعنی با زور سرنیزه دخترهای جوان عفیف‏‎ ‎‏مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد.‏

‏     هدف اجانب قرآن و روحانیت است. دستهای ناپاک اجانب با دست این قبیل دولتها‏‎ ‎‏قصد دارد قرآن را از میان بردارد، و روحانیت را پایمال کند. ما باید به نفع یهود، امریکا،‏‎ ‎‏و فلسطین هتک شویم، به زندان برویم، معدوم گردیم، فدای اغراض شُوم اجانب شویم.‏

‏آنها اسلام و روحانیت را برای اجرای مقاصد خود مضر و مانع می دانند. این سد باید به‏‎ ‎‏دست دولتهای مستبد شکسته شود. موجودیت دستگاهْ رهین شکستن این سد است.‏‎ ‎‏قرآن و روحانیت باید سرکوب شود. من این عید را برای جامعۀ مسلمین عزا اعلام‏‎ ‎‏می کنم، تا مسلمین را از خطرهایی که برای قرآن و مملکت قرآن در پیش است آگاه کنم.‏

‏     من به دستگاه جابره اعلام خطر می کنم. من به خدای تعالی، از انقلاب سیاه و انقلاب‏

‏از پایین نگران هستم. دستگاهها با سوءتدبیر و با سوءنیت گویی مقدمات آن را فراهم‏‎ ‎‏می کنند. من چاره در این می بینم که این دولت مستبد به جرم تخلف از احکام اسلام و‏‎ ‎‏تجاوز به قانون اساسی کنار برود؛ و دولتی که پایبند به احکام اسلام و غمخوار ملت ایران‏‎ ‎‏باشد بیاید.‏

‏     بارالها! من تکلیف فعلی خود را ادا کردم؛ الّلهُمَّ قَد بَلَّغتُ‏‎[1]‎‏. و اگر زنده ماندم تکلیف‏‎ ‎‏بعدی خود را به خواست خداوند ادا خواهم کرد. خداوندا! قرآن کریم و ناموس مسلمین‏‎ ‎‏را از شرّ اجانب نجات بده.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ خداوندا! ابلاغ کردم.