تلگراف
تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن قمی (حمله به مدرسه فیضیه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ف‍روردی‍ن‌ ‭1342

زمان (قمری) : ذی القعده ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 169

موضوع : تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : قمی، سید حسن

تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن قمی (حمله به مدرسه فیضیه)

تلگراف

‏زمان: فروردین 1342 / ذی القعده 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏تشکر از اظهار همدردی  در فاجعۀ حملۀ عوامل رژیم شاه به مدرسۀ فیضیه‏

‏مخاطب: ‏‏قمی، سید حسن‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏مشهد ـ حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای قمی ـ دامت برکاته‏

‏     از اظهار همدردی در فاجعۀ عظیمه که از طرف دستگاه جبار بر اسلام و مسلمین وارد‏‎ ‎‏شد متشکرم. خاطرات زمان مغول تجدید شد. اکنون روحانیون تأمین جانی ندارند. وَالله ُ‏‎ ‎‏غالبٌ عَلی اَمرِهِ.‏‎[1]‎

‏خمینی‏

  • ـ سورۀ یوسف، آیۀ 21: «خداوند بر کار خویش غالب است».