تلگراف
تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد بهبهانی (حمله به مدرسه فیضیه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ف‍روردی‍ن‌ ‭1342

زمان (قمری) : 1 ذی القعده ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 170

موضوع : تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : بهبهانی، سید محمد

تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد بهبهانی (حمله به مدرسه فیضیه)

تلگراف

‏زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏تشکر از اظهار همدردی  در فاجعۀ حملۀ عوامل رژیم شاه به مدرسۀ فیضیه‏

‏مخاطب: ‏‏بهبهانی، سید محمد‏

‏تهران، حضور محترم حضرت آیت الله بهبهانی ـ دامت برکاته‏

‏     ازاظهار همدردی درفاجعۀ وارده براسلام که نظیر آن جز در دوران توحش و قرون‏‎ ‎‏وسطی رخ نداده متشکرم. مفقودین و مجروحین بسیار و اِحصا‏‎[1]‎‏ نشده است. این است‏‎ ‎‏معاملۀ دولت با اسلام و روحانیت. ‏وَالله ُ غالِبٌ عَلی اَمرِهِ.‎[2]‎

‏خمینی‏

‎ ‎

  • ـ شمارش.
  • ـ سورۀ یوسف، آیۀ 21.