تلگراف
تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
تلگراف تشکر از همدردی آقای اسلامی (حمله به مدرسه فیضیه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ف‍روردی‍ن‌ ‭1342

زمان (قمری) : 1 ذی القعده ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 172

موضوع : تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اسلامی

تلگراف تشکر از همدردی آقای اسلامی (حمله به مدرسه فیضیه)

تلگراف

‏زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382‏

‏موضوع: ‏‏تشکر از اظهار همدردی  در فاجعۀ حملۀ عوامل رژیم شاه به مدرسۀ فیضیه‏

‏مکان: قم‏

‏مخاطب: اسلامی‏

‏تهران ـ خیابان ری، کوچۀ آب منگل، جناب ثقة الاسلام آقای اسلامی خطیب محترم‏

‏     از اظهار همدردی در این فاجعۀ عظیمه که به اسلام و مسلمین وارد شده متشکرم.‏‎ ‎‏دولت با اعمال خلاف انسانی روی چنگیز را سفید کرد.‏

‏خمینی‏