تلگراف
تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن بحر العلوم (حمله به مدرسه فیضیه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ف‍روردی‍ن‌ ‭1342

زمان (قمری) : 1 ذی القعده ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 173

موضوع : تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : بحر العلوم، سید حسن

تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن بحر العلوم (حمله به مدرسه فیضیه)

تلگراف

‏زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ‏‏تشکر از اظهار همدردی  در فاجعۀ حملۀ عوامل رژیم شاه به مدرسۀ فیضیه‏

‏مخاطب: ‏‏بحرالعلوم، سید حسن‏

‏رشت ـ حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بحرالعلوم ـ دامت برکاته‏

‏     از اظهار همدردی در فاجعۀ وارده بر اسلام متشکرم. خداوند قاهر کافی است.‏

‏خمینی‏

‎ ‎