پیام
سپاسگزاری از مردم به خاطر همراهی با قیام
پیام به ملت ایران (سپاسگزاری از مردم به جهت اعتصاب و تعطیل عمومی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 ف‍روردی‍ن‌ ‭1342

زمان (قمری) : 10 ذی القعده ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 180

موضوع : سپاسگزاری از مردم به خاطر همراهی با قیام

زبان اثر : فارسی

مناسبت : اعتصاب و تعطیل عمومی در اعتراض به فاجعه حمله به فیضیه

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (سپاسگزاری از مردم به جهت اعتصاب و تعطیل عمومی)

پیام

‏زمان: 16 فروردین 1342 / 10 ذی القعده 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏سپاسگزاری از مردم به خاطر همراهی با قیام‏

‏مناسبت: ‏‏اعتصاب و تعطیل عمومی در اعتراض به فاجعه حمله به فیضیه‏

‏مخاطب: ‏‏ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     لازم است از ابراز احساسات ملت محترم ایران، خصوصاً اهالی معظم تهران‏‎ ‎‏ـأیدَهم الله ُ تعالی ـ که مستلزم زحمات و خسارات فراوان بود، تشکر کنم.‏

‏     تعطیل عمومی بازارها و خیابانها، با این محیط ارعاب و خفقان و اختناق و با وضع‏‎ ‎‏اقتصاد عصر حاضر، ابراز انزجار و تنفر عمومی از دستگاه جباره بود. کراراً تذکر داده شد‏‎ ‎‏که روحانیون نظری جز اصلاح حال ملت و بقای استقلال مملکت ندارند. و حفظ قوانین‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی، به آن جهت که ضامن حفظ مذهب جعفری و قوانین اسلام است،‏‎ ‎‏سرلوحۀ مرام آنهاست. و هر کس قصد تجاوز به حریم اسلام و قوانین مقدسۀ آن داشته‏‎ ‎‏باشد، در هر لباس و مقام که باشد، روحانیت به پشتیبانی از شما برادران ایمانی و ملت‏‎ ‎‏بزرگ اسلام در نصیحت یا مقابلۀ با او کوشش خواهد کرد.‏

‏     شما ملت بزرگ ایران با تعطیل کارهای خود و تحمل ضرر و زحمت، به پشتیبانی از‏‎ ‎‏روحانیت و اسلام، ثابت کردید که به احکام خدای تعالی و به مقام مقدس روحانیت‏‎ ‎‏وفادار هستید؛ و از کسانی که برخلاف قوانین اسلام می خواهند قدمهایی بردارند، تا‏‎ ‎‏سرحد امکان اظهار تنفر می کنید؛ «شَکرَالله ُ سَعیَکم، و عَلَی الله ِ أَجرُکم»‏‎[1]‎‏. خداوند تعالی‏‎ ‎‏به شما توفیق و جزای خیر عنایت فرماید.‏

‏     ما اکنون در محاصرۀ همه جانبه به سر می بریم. بسیاری از تلگرافات ما به مقصد‏

‏نمی رسد. تلگرافاتی که به ما شده است غالباً نمی رسد. مطبوعات کشور آزادانه یا به‏‎ ‎‏اجبار به هَتْک و اهانت ما قلمفرسایی می کنند. گویندگان با اشاعۀ اکاذیب به هتک و‏‎ ‎‏تضعیف روحانیت، یگانه پشتوانۀ مملکت، کوشا هستند و از هیچ تهمت و افترایی‏‎ ‎‏خودداری نمی کنند. این پشتوانه باید شکسته شود تا اجانبْ آزادانه به مقاصد شوم خود‏‎ ‎‏برسند. روحانیت باید زجر ببیند، هتک شود؛ این لباس در خور سوختن است! در بیست‏‎ ‎‏و چند سال قبل به دست عمال انگلیس، دشمن سابقه دار اسلام و شرق، چه اهانتها و‏‎ ‎‏زجرها و شکنجه ها که دیدند‏‎[2]‎‏. جوانها از سالخورده ها بپرسند. امروز به دست عمال‏‎ ‎‏دیگران باید اهانت شوند و شکنجه ببینند. خداوند قهار کافی است.‏

‏     بار دیگر از ملت بزرگ ایران تشکر نموده از خداوند تعالی عظمت اسلام و قرآن، و‏‎ ‎‏استقلال ممالک اسلامی، و شوکت و بزرگی پیروان قرآن کریم را خواستارم.والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ سعی شما مشکور و اجرتان بر خداوند باد.
  • ـ اشاره به فجایعی که در دوران رضاخان بر روحانیت و حوزه ها رفت.