پاسخ استفتاء
اعطای وکالت به آقای سید محی الدین طالقانی در اجاره اموال موقوفه
پاسخ استفتاء به مستأجرین اموال موقوفه در شهرستان طالقان (وکالت به آقای محی الدین طالقانی در اجاره موقوفات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1344

زمان (قمری) : ذی القعده ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 189

موضوع : اعطای وکالت به آقای سید محی‌ الدین طالقانی در اجاره اموال موقوفه

زبان اثر : فارسی

پاسخ استفتاء به مستأجرین اموال موقوفه در شهرستان طالقان (وکالت به آقای محی الدین طالقانی در اجاره موقوفات)

پاسخ استفتاء

‏زمان: اردیبهشت 1342 / ذی الحجه 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏اعطای وکالت به آقای سید محی الدین طالقانی در اجارۀ اموال موقوفه‏

‏سؤال کننده: مستأجرین اموال موقوفه واقع در قریه ای از توابع شهرستان طالقان‏

‏بسمه تعالی‏

‏     چون مطلب برای اینجانب مجهول است، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقا‏‎ ‎‏سید محی الدین طالقانی از قِبَلِ حقیر مجاز و وکیل هستند که موقوفه را به نحو متعارف‏‎ ‎‏اجاره دهند، و قسمت غایب را در صورت یأس از وصول به او، صدقه بدهند از قِبَلِ او؛‏‎ ‎‏و در صورت امکان وصول و ایصال نمایند یا حفظ نمایند.‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ این اجازه در پاسخ به نامۀ زیر نوشته شده است:«...چه می فرمایید در این مسئله:قریه ای است در طالقان که در تاریخ نهصد هجری وقف شده بر یک نفر سید و بر اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل. و اکنون اولاد او متفرق در بلاد می باشند، و این املاک هم بین تمام سادات اولاد آن موقوفٌ علیه مشاع است و استجازۀ از آنها متعذر است. عده ای از غیر سادات هم علی الظاهر در این مدت وقف، مستأجر سادات موقوفٌ علیهم می باشند، و بیش از صد سال علائم و نشانه ای از اجاره و استجاره در بین غیر سادات و اولاد سادات موقوفٌ علیهم معلوم و مشاهده نگردیده، و در این صد سال اخیر مال الاجارۀ قلیل و مختصری به موجرین داده می شد، آن هم به بعضی؛ چون که بعضی در دسترس نبودند. چون طرفین از موجرین و مستأجرین به جهاتی، از جمله در دست نداشتن اصل وقفنامه، با هم سازش می کردند و فعلاً اولاد سادات، مال الاجارۀ مرسومی فعلی را که چندین برابر سابق است درخواست و مطالبه می نمایند، و مستأجرین مدعی اند بر اینکه ـ [بر] فرض صحت وقف ـ اجداد ما در این مدت مراتعی را به صورت مزارع و خرابه ها را آباد نموده اند، لذا نباید مال الاجارۀ آباد فعلی از ما گرفته شود، مستدعی است برای سکونت و تصرف مقدار از آن ملک که از زمان سابق تا حال در دست آباء و اجداد ما بوده اجازه بفرمایید و مرقوم دارید نحوۀ مال الاجاره و وظیفۀ مستأجرین چیست؟ استدعا داریم که جواب آن را در صدر ورقه مرقوم بفرمایید که مورد لزوم و حاجت است. 12 ذی الحجه 82 ».