بیانات
افشای ماهیت اصلاحات ارضی، آزادی زنان و آزادی بیان رژیم شاه
بیانات در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران (ماهیت اصلاحات ارضی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1342

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه ‭1382

شماره صفحه : 191

موضوع : افشای ماهیت اصلاحات ارضی، آزادی زنان و آزادی بیان رژیم شاه

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن ماه محرم

حضار : دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران

بیانات در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران (ماهیت اصلاحات ارضی)

بیانات

‏زمان: 10 اردیبهشت 1342 / 6 ذی الحجه 1382‏‎[1]‎

‎ ‎‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏افشای ماهیت اصلاحات ارضی، آزادی زنان و آزادی بیان رژیم شاه‏

‏مناسبت: ‏‏فرا رسیدن ماه محرّم‏

‏حضار: ‏‏دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏جوانان مسلمان دانشگاه تهران به منزل ما خوش آمدید. امید است در نگهداری دین‏‎ ‎‏خود استوار باشید ... زیرا از شما جوانان برومند انتظار زیادی داریم. ما ملتهای مسلمان‏‎ ‎‏باید متحد شویم و با اسرائیل و عمال آنها در ایران مبارزه کنیم. حوزۀ علمیه هرگز مخالف‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می دانیم این‏‎ ‎‏موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است. موضوع حق شرکت دادن زنان در‏‎ ‎‏انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می آورد. موضوع حق‏‎ ‎‏رأی دادن زنان و غیره در درجۀ آخر اهمیت قرار دارد. ما می خواهیم مشروطیت را حفظ‏‎ ‎‏کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتاده اند! در حال حاضر‏‎ ‎‏آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد‏‎ ‎‏ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده اند؛ و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در‏‎ ‎‏هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می دهیم.‏

‎ ‎

  • ـ برابر گزارش مورخ 16 / 2 / 1342 ساواک، امام خمینی این سخنان را در دیداری که دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران در روز 10 / 2 / 42 ساعت هجده با ایشان داشتند؛ ایراد فرموده اند.