پیام
تصمیم دستگاه جبار برای هدم اسلام و مذهب تشیع
پیام به علمای اعلام و فقهای همدان (تصمیم رژیم بر هدم اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1342

زمان (قمری) : 12 ذی الحجه ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 220

موضوع : تصمیم دستگاه جبار برای هدم اسلام و مذهب تشیع

زبان اثر : فارسی

مخاطب : علمای اعلام، حجج اسلام و فقهای همدان

پیام به علمای اعلام و فقهای همدان (تصمیم رژیم بر هدم اسلام)

پیام

‏زمان: 16 اردیبهشت 1342 / 12 ذی الحجه 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏تصمیم دستگاه جبار برای هدم اسلام و مذهب تشیع‏

‏مخاطب: ‏‏علمای اعلام، حجج اسلام و فقهای همدان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضور شریف حضرات علمای اعلام و حجج اسلام و فقهای عظام ـ دامت برکاتهم و‏‎ ‎‏علت کلمتهم‏

‏     تلگراف محترم مبنی بر تأسف و تأثر از فاجعۀ عظیمه وارد بر اسلام و مسلمین، و‏‎ ‎‏اعلام پشتیبانی از حوزۀ مقدسه و مقاصد شرعیه که جمیع علمای اسلام و طبقات مسلمین‏‎ ‎‏در آن شریک هستند، موجب تشکر گردید.‏

‏     بدیهی است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته، اگر مسلمین غفلت کنند و‏‎ ‎‏مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانی نگذرد‏‎ ‎‏که خدای نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام ضروری اسلام تجاوز کرده به‏‎ ‎‏اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. شواهدی در دست است که دستگاه جبار،‏‎ ‎‏به حکم الزام و خباثت ذاتی، در صدد هَدْم اساس است. حملۀ مسلحانه به مرکز فقاهت و‏‎ ‎‏هَتْک مراجع و فقهای اسلام و حبس و زجر شاگردان مکتب اسلام و اهانت به قرآن کریم‏‎ ‎‏و سایر مقدسات مذهبی، نمونۀ بارز آن است. اعلام به تساوی حقوق زن و مرد از هر‏‎ ‎‏جهت، الغای اسلام و رجولیت از منتخَب و منتخِب و الغای اسلام و رجولیت از شرایط‏‎ ‎‏قضات، نمونۀ ظاهر دیگری است. سختگیری کردن و اجحاف نمودن به حجاج‏‎ ‎‏بیت الله الحرام، و در مقابل، وسایل فراهم نمودن و تسهیل نمودن برای مسافرت چند هزار‏‎ ‎‏نفر عمال اسرائیل به لندن برای توطئه بر ضد اسلام، و به آنها اسم مذهب گذاشتن‏‎ ‎‏(چنانچه ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ بعضی روزنامه ها‏‏[‏‏ست‏‏]‏‏، که حتماً تحت نظر سازمانهای دولتی و به دیکتۀ‏

‏آنهاست) یکی دیگر از نمونه های انحراف دستگاه جبار است. تخفیف در کرایۀ طیاره و‏‎ ‎‏به هر مسافری از فرقۀ ضالّه‏‎[1]‎‏ پانصد دلار ارز دادن نمونۀ دیگری است. زمزمۀ «تغییر‏‎ ‎‏خط» که اخیراً بار دیگر آغاز شده، و زمزمه های دیگر، که ذکر آن اکنون صلاح نیست، و‏‎ ‎‏تعبیرهای بسیار ننگینی که در نطقهای مبتذلشان شده و می شود، یکی دیگر از همان‏‎ ‎‏نمونه هاست. اینها و امثال اینهاست که اینجانب را به وحشت انداخته. و برای من جای‏‎ ‎‏شبهه نیست که سکوت در مقابل دستگاه جبار علاوه بر هَدْم اسلام و مذهب تشیع،‏‎ ‎‏نابودی با ننگ است ... .‏

‏     امروز مسلمین، و خصوصْ علمای اعلام، در مقابل خدای تبارک و تعالی مسئولیت‏‎ ‎‏بزرگی دارند. با سکوت ما نسلهای آتیه إلی الأبد در معرض ضلالت و کفر هستند و‏‎ ‎‏مسئول آن ما هستیم. خطر اسرائیل و عمال ننگین آن، اسلام و ایران را تهدید به زوال‏‎ ‎‏می کند. من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم. و از علمای اعلام و‏‎ ‎‏سایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک مساعی، قرآن و اسلام را از خطری که در‏‎ ‎‏پیش است نجات دهند. و از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و علمای اسلام را‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ فرقۀ بهاییت.