بیانات
رسالت مبلغان دینی
بیانات در جمع بازاریان شهرستان قائم شهر (رسالت مبلغان دینی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ف‍روردی‍ن‌ ‭1343

زمان (قمری) : 4 ذی الحجه ‭1383

مکان: قم

شماره صفحه : 310

موضوع : رسالت مبلغان دینی

زبان اثر : فارسی

حضار : بازاریان شهرستان شاهی

بیانات در جمع بازاریان شهرستان قائم شهر (رسالت مبلغان دینی)

بیانات

‏زمان: 28 فروردین 1343 / 4 ذی الحجه 1383‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏رسالت مبلغان دینی‏

‏حضار: ‏‏بازاریان شهرستان شاهی‏‎[1]‎

روش تبلیغ، وظیفۀ مبلّغ

‏     فعلاً کاری با آنها نداشته باشید. شما هر چه می توانید جوانان را به مسجد دعوت کنید.‏‎ ‎‏جریان دین اسلام را به آنها تلقین نمایید. کم کم حساب بهاییها را هم در این مملکت‏‎ ‎‏خواهیم رسید. تمام کارهایی که خلاف قرآن است در این مملکت جعفری، ما همه را‏‎ ‎‏برطرف خواهیم نمود به فضل خداوند متعال. شما علمای هر شهرستان باید توجه داشته‏‎ ‎‏باشید، چه نحوه باید به راه تبلیغ وارد شد تا بتوانیم استفاده نماییم. باید به مردم رسانید که‏‎ ‎‏رسول اکرم با پای پیاده می رفت برای امر تبلیغ؛ حکم خداوند را به مردم می رسانید. ما‏‎ ‎‏باید فعالیت نماییم برای دین مقدس اسلام. تمام مردم وظیفه دارند برای امر دین کوشش‏‎ ‎‏نمایند ...‏‎[2]‎

‎ ‎‏     مگر تبلیغ عوض می شود؟ تا حال هر نحوه به مردم تبلیغ می کردید همان نحوه تبلیغ‏‎ ‎‏نمایید. واقعیت را باید به مردم رسانید. شخص تبلیغ کننده، ترس و واهمه نباید داشته‏

‏باشد. از بالای دار هم نباید ترسی داشته باشد. آنهایی که در بندرعباس تبعید هستند، و‏‎ ‎‏آنهایی که کشته شده اند، مگر باک از کشته شدن داشتند؟ در موقع چشم بستن، آنها‏‎ ‎‏داشتند می خندیدند و سر به سوی خدا بلند می کردند. آن نحوه باید مبارزه کرد.‏

بهترین راه تبلیغ

‏     بهترین راه تبلیغ این است که من در اول گفتم. باید مطلب را به مردم رسانید. خدا‏‎ ‎‏شاهد است منِ خمینی از هیچ چیز واهمه ندارم؛ حرفهای خود را هم می گویم. خودشان‏‎ ‎‏هم می دانند حق با مراجع تقلید است. کوشش روحانیت از روی قانون قرآن است و‏‎ ‎‏حرفهایشان منطقی است. در این مدت مبارزۀ خود، که هنوز هم ادامه دارد، هیچ تغییر‏‎ ‎‏نکردم؛ ولی گاهی برای دین غصه می خورم که چرا باید در مملکت جعفری ما این نحوه‏‎ ‎‏کارهای خلاف قرآن عملی شود. پریشب شام منزل آیت الله نجفی بودم. آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری هم بود. گفتم: مراجع تقلید قبلی مسئول هستند؛ اگر حقیقت امر الهی را‏‎ ‎‏نگویید و برای دین دفاع نکنید. باید همۀ ما دست به هم داده تا قوانینی که وضع شده‏‎ ‎‏منحل نماییم. خودشان هم اطلاع دارند، تا این قوانین منحل نشود، علما دست بردار‏‎ ‎‏نیستند. تمام کشور‏‏[‏‏های‏‏]‏‏ خارج، مطلب روحانیت را فهمیده اند که هیأت حاکمه دارد با‏‎ ‎‏علمای شیعه چه می کند. زندانها می برد، تبعید می کند. گوش به حرف علما نمی دهند...‏‎[3]‎

  • ـ گزارش محرمانۀ شمارۀ 193 مورخ 30 / 1 / 43 مأمور ویژه ساواک دربارۀ سخنرانی فوق به این شرح است: «در منزل آقای خمینی جمعیت کثیری آمدند از تهران و سایر شهرستانها. 31 نفر از بازاریهای شاهی [قائم شهر فعلی] آمده اند منزل آقای خمینی. آقای شیخ صبوری که یکی از علمای شهرستان شاهی است، 31 نفر بازاریها را آورد. ماشین بنز کرایه کردند. بعد صبوری به آقای خمینی گفت: در شاهی مخالف زیاد داریم. آقای خمینی گفت: چه اشخاصی هستند؟ صبوری گفت: بهاییها. خمینی گفت: فعلاً کاری با آنها نداشته باشید ... الخ».
  • ـ در اینجا گزارش مأمور ویژۀ ساواک، چنین ادامه می یابد: «بعد از صحبت کردن آقای شیخ صبوری و آقای خمینی،حاج آقا نظری که یکی از واعظین زیراب [از توابع مازندران] و خودش هم مقیم زیراب است و همراه این 31 نفر بود، با آقای خمینی تماس گرفت و گفت: باید جریان تبلیغ را عوض نماییم. آقای خمینی گفت: مگر تبلیغ عوض می شود ...الخ».
  • ـ احتمالاً سخنرانی ادامه ای هم داشته است که در گزارش ساواک نیامده است.