نامه
احوال پرسی از خانواده و دعوت آنها به صبر و استقامت
نامه به خانم خدیجه ثقفی (احوالپرسی و دعوت به صبر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 خرداد ‭1344

زمان (قمری) : 20 م‍ح‍رم‌ ‭1385

شماره صفحه : 439

موضوع : احوال پرسی از خانواده و دعوت آنها به صبر و استقامت

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ثقفی، خدیجه

نامه به خانم خدیجه ثقفی (احوالپرسی و دعوت به صبر)

نامه

‏زمان: 1 خرداد 1344 / 20 محرّم 1385‏

‏مکان: ‏‏ترکیه، بورسا ‏

‏موضوع: ‏‏احوالپرسی از خانواده و دعوت آنها به صبر و استقامت‏

‏مخاطب: ‏‏ثقفی، خدیجه‏‎[1]‎

‏20 محرّم الحرام 1385‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم محترم شما و نور چشمان بچه ها که بشارت سلامت همه‏‎ ‎‏را می داد، واصل و موجب تشکر و خوشوقتی شد. از خداوند تعالی سلامت و سعادت‏‎ ‎‏شماها را خواستارم و همۀ شما را به ذات مقدسش می سپارم. حالت اینجانب و مصطفی‏‎ ‎‏له الحمد و الشکر خوب و سلامت هستیم و به هیچ وجه نگرانی ندارم. و آنچه‏‎ ‎‏خداوند تعالی مقدر فرموده و ما را مورد عنایت خود قرار داده است عین صلاح است. از‏‎ ‎‏مقام مقدسش خواستارم که ما را راضی فرماید و شماها را نیز در نعمتهای خودش‏‎ ‎‏شکرگزار فرماید. در صورت امکان زودتر از سلامت خودتان مطلع فرمایید و هر یک‏‎ ‎‏جداگانه کلمه ای بنویسید، نظیر مرقوم این دفعه.‏

‏     از سلامت اقوام قم و تهران و خمین مستحضرم نمایید. به همۀ نورچشمان و متعلقین‏‎ ‎‏آنها سلام مخصوص می رساند و توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستار است.‏‎ ‎‏در صورت موافقت،‏‎[2]‎‏ عبا و قبای نازک برای من بفرستید و یک دوره از کتابهای اصولی‏‎ ‎‏را که تقریر درس خودم است، هم جزء اول و هم جزء ثانی و ثالث بفرستید و اگر‏‎ ‎‏«استصحاب»‏‎[3]‎‏ خودم طبع شده است یک جلد بفرستید، و اگر موافقت نشد اشکالی‏‎ ‎‏ندارد. مکرراً عرض می کنم که من و مصطفی سلامت هستیم و هیچ ناراحتی نداریم.‏

‏هوای اینجا هم خوب است الحمدلله . والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏     می دانم که محتاج به تذکر نیست که از حسین‏‎[4]‎‏ و مادرش‏‎[5]‎‏ بسیار دلجویی نمایید و‏‎ ‎‏همین طور از سایرین. البته احمد در نبودن ما در ‏‏[‏‏امر‏‏]‏‏ درس و تهذیب اخلاق و حُسن‏‎ ‎‏رفتار در خارج و داخل مراقبت می کنید. از خداوند صلاح همه را خواهانم.‏

  • ـ همسر امام خمینی.
  • ـ اجازه مقامات امنیتی (با توجه به محدودیتهایی که در این زمان اِعمال می شد).
  • ـ کتاب استصحاب، یکی از آثار ارزشمند امام خمینی.
  • ـ آقای سید حسین خمینی، نوۀ امام و فرزند آقای سید مصطفی خمینی.
  • ـ خانم معصومه حائری، همسر آقای سید مصطفی خمینی.