فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏1312 ه .ش.‏   نامۀ احوالپرسی و ابراز اشتیاق برای دیدار‏1‏

‏فروردین 1312‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏2‏

‏7 / 4 / 1314‏   مکتوب عرفانی به آقای میرزا جواد همدانی (حجت)‏4‏

‏31 / 3 / 1316‏   اعطای وکالت (فروش زمین به آقای سید مرتضی پسندیده)‏13‏

‏27 / 11 / 1317‏   نامه به آقای سید ابراهیم خویی (مقبره ای)؛ (اسرار عرفانی)‏14‏

‏1318 ه .ش.‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏20‏

‏15 / 2 / 1323‏   پیام به ملت ایران (دعوت به قیام برای خدا)‏21‏

‏1327 یا 1328 ه .ش.‏   نامه به آقای فلسفی (تقویت حوزه ها و مرجعیت آقای بروجردی)‏24‏

‏3 / 1 / 1328‏   نامه به آقای بروجردی (استفسار دربارۀ تشکیل مجلس مؤسسان)‏26‏

‏7 / 7 / 1328‏   مصوبۀ تعیین هیأتهای رسیدگی به امور طلاّب و امتحانات حوزه‏27‏

‏15 / 3 / 1331‏   نامه به آقای محمدتقی فلسفی (لزوم پایداری و پرهیز از تفرقه)‏29‏

‏دی 1331‏   مصاحبه با مخبر مجله «ترقی»؛ (ضرب و شتم مردم و طلاب توسط مأموران)‏31‏

‏قبل از سال 1332 ه .ش.‏   تقریظ به سید عبدالغنی اردبیلی (شیوۀ نگارش تقریرات درس فلسفه)‏33‏

‏11 / 9 / 1332‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏34‏

‏22 / 11 / 1333‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏35‏

‏27 / 12 / 1333‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (تبریک عید سعید مبعث و فرارسیدن عیدنوروز)‏36‏

‏29 / 12 / 1333‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏37‏

‏15 / 1 / 1334‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏38‏

‏18 / 8 / 1334‏   تقریظ بر تقریرات اصول آقای سبحانی‏39‏


‏21 / 6 / 1335‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏41‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏42‏

‏1336 ه .ش.‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏43‏

‏     ‏‏ــ‏           نامه به آقای سید محمدتقی شهرستانی (احوالپرسی و اعلام سفر قریب الوقوع)‏44‏

‏1340 ه .ش.‏   نامه به آقای سید ابوالقاسم کاشانی (استفسار از سلامتی آقای کاشانی)‏45‏

‏17 / 1 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید سجاد حججی، در امور حسبیه‏46‏

‏27 / 2 / 1340‏   اجازه نامه به آقای صادق احسانبخش، در امور حسبیه و شرعیه‏47‏

‏27 / 2 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید هاشم رسولی محلاتی، در امور حسبیه و شرعیه‏48‏

‏28 / 2 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید علی غیوری نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏49‏

‏28 / 2 / 1340‏   اجازه نامه به آقای علی مختاری (در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه)‏50‏

‏2 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای زین العابدین ذوالفقاری اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏51‏

‏3 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای عبدالصمد خویی در امور حسبیه و شرعیه‏52‏

‏8 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید شمس الدین آیت اللهی، در امور حسبیه و شرعیه‏53‏

‏9 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای عقیل ترابی (در نقل حدیث و امور حسبیه و شرعیه)‏54‏

‏12 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید حسن طاهری خرم آبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏55‏

‏13 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید محسن هزاوه ای همدانی، در امور حسبیه و شرعیه‏56‏

‏13 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای اسدالله خادمی، در امور حسبیه و شرعیه‏57‏

‏20 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای صادق خلخالی در امور حسبیه و شرعیه‏58‏

‏20 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای محمد امامی دارابی، در امور حسبیه و شرعیه‏59‏

‏     ‏‏ــ‏         پاسخ سؤال شرعی در مورد حج‏60‏

‏20 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید عطاء الله زین الدین، در امور حسبیه و شرعیه‏61‏

‏20 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای طٰه محلاّتی، در امور حسبیه و شرعیه‏62‏

‏20 / 3 / 1340‏   اجازه نامه به آقای ضیاء الدین برهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏63‏

‏12 / 4 / 1340‏   اجازه نامه به آقای علی اصغر معصومی، در امور حسبیه و شرعیه‏64‏

‏14 / 4 / 1340‏   نامه به آقای میرزامحمد ثقفی (خانوادگی)‏65‏

‏15 / 4 / 1340‏   اجازه نامه به آقای مهدی خوانساری، در امور حسبیه و شرعیه‏66‏

‏14 / 8 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید ابوطالب پیشوایی، در امور حسبیه و شرعیه‏67‏


‏26 / 8 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید مهدی لاجوردی، در امور حسبیه و شرعیه‏68‏

‏13 / 10 / 1340‏   اجازه نامه به آقای احمد محصل یزدی، در امور حسبیه و شرعیه‏69‏

‏22 / 10 / 1340‏   اجازه نامه به آقای محمد حسین مجتهدی بهبهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏70‏

‏12 / 11 / 1340‏   اجازه نامه به آقای محمد باقر شریعتی، در امور حسبیه و شرعیه‏71‏

‏13 / 11 / 1340‏   اجازه نامه به آقای سید علی حسینی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه‏72‏

‏14 / 11 / 1340‏   اجازه نامه به آقای حسین محقق قمی، در امور حسبیه و شرعیه‏73‏

‏1340 ه .ش.‏   اجازه نامه به آقای عبدالحسین مهدوی همدانی، در امور حسبیه و شرعیه‏74‏

‏17 / 11 / 1340‏   اجازه نامه به آقای محمد علی گرامی، در امور حسبیه و شرعیه‏75‏

‏9 / 1 / 1341‏   اجازه نامه به آقای سید موسی حجتی شفتی، در امور حسبیه و شرعیه‏76‏

‏12 / 6 / 1341‏   بیانات در دیدار با یکی از سردفتران اسناد رسمی (مخالفت با اسرائیل و بهاییها)‏77‏

‏               ‏‏ما با «اسرائیل» و «بهاییها» مخالفیم‏‏77‏

‏17 / 7 / 1341‏   تلگراف به محمدرضا پهلوی دربارۀ انجمن های ایالتی و ولایتی‏78‏

‏19 / 7 / 1341‏   اجازه نامه به آقای سید مهدی لواسانی، در امور حسبیه و شرعیه‏79‏

‏28 / 7 / 1341‏   تلگراف به اسدالله عَلَم دربارۀ انجمن های ایالتی و ولایتی‏80‏

‏6 / 8 / 1341‏   سخنرانی در جمع بازاریان تهران (لزوم لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی)‏82‏

‏               ‏‏قانون این کشور قانون امام جعفر صادق (ع) است‏‏83‏

‏7 / 8 / 1341‏   نامه تشکر به آقای محمدتقی فلسفی (اعتراض به انجمن های ایالتی و ولایتی)‏84‏

‏9 / 8 / 1341‏   نامه به آقای محمدتقی فلسفی (تجمع در مسجد سید عزیز الله )‏85‏

‏14 / 8 / 1341‏   بیانات در جمع طلاّب و بازاریان (لزوم لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی)‏87‏

‏15 / 8 / 1341‏   تلگراف به محمد رضا پهلوی در اعتراض به عملکرد اسدالله علم‏88‏

‏15 / 8 / 1341‏   تلگراف به اسدالله عَلَم (تصویب لایحۀ انجمن های ایالتی)‏90‏

‏20 / 8 / 1341‏   بیانات در جمع اصناف و طلاّب قم (لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی)‏91‏

‏1341 ه .ش.‏   نامه به آقای مهدی یثربی (حمایت از روحانیت قم)‏92‏

‏2 / 9 / 1341‏   بیانات در جمع اصناف و طلاّب قم (انجمن های ایالتی و ولایتی)‏93‏

‏               ‏‏ضرورت پایداری مردم ‏‏93‏

‏2 / 9 / 1341‏   بیانات در جمع بازاریان تهران (ادامه قیام تا لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی)‏94‏


‏               ‏‏هشدار شدید به اسدالله علم ‏‏94‏

‏2 / 9 / 1341‏   اجازه نامه به آقای حسین فرطوسی، در امور حسبیه و شرعیه‏95‏

‏آذر 1341‏   نامه به آقایان نجفی و محمدحسین غروی(صدور اعلامیه علیه دولت)‏97‏

‏آذر 1341‏   نامه در پاسخ به تلگراف سران ایلات و عشایر پاپی (انجمن های ایالتی و ولایتی)‏98‏

‏1341 ه .ش.‏   اجازه نامه به آقای سید علیرضا هاشمی موسوی، در اخذ وجوه شرعیه‏99‏

‏1341 ه .ش.‏   نامه به آقای مرعشی نجفی (انتشار تلگراف لغو لایحۀ انجمنهای ایالتی)‏100‏

‏9 / 9 / 1341‏   بیانات درجمع اصناف و طلاب (لزوم اعلام رسمی لغوانجمن های ایالتی)‏101‏

‏               ‏‏بازی با سرنوشت مردم مسلمان‏‏101‏

‏               ‏‏اولتیماتوم به دولت‏‏102‏

‏9 / 9 / 1341‏   سخنرانی برای جمعی از اهالی تهران (لغو لایحۀ انجمن های ایالتی)‏103‏

‏               ‏‏هدف اجانب، هدم قرآن و کشور مسلمین‏‏104‏

‏               ‏‏توطئه رژیم بر علیه روحانیت‏‏105‏

‏               ‏‏حفظ حیثیت اسلام و روحانیت‏‏105‏

‏               ‏‏هشدار به شاه‏‏106‏

‏آذر 1341‏      نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف عَلَم)‏108‏

‏11 / 9 / 1341‏   پیام به ملت ایران (لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت)‏112‏

‏11 / 9 / 1341‏   سخنرانی در جمع علما و طلاب و اهالی قم (شرایط اسفبار سیاسی ـ اجتماعی)‏113‏

‏               ‏‏قیام امیرالمؤمنین (ع) در مقابل معاویه‏‏113‏

‏               ‏‏اقدام میرزای بزرگ‏‏114‏

‏               ‏‏استقلال عراق مرهون فتوای میرزای مجاهد‏‏114‏

‏               ‏‏منت خداوند بر دولت و شاه‏‏115‏

‏               ‏‏قانونی نبودن قوانین خلاف قرآن‏‏115‏

‏               ‏‏ختم مسالمت آمیز غائله به همت علما‏‏116‏

‏               ‏‏روحانیت، پشتوانه مملکت‏‏117‏

‏               ‏‏صد سال دانشگاه؛ اما نیازمند به خارج‏‏117‏

‏               ‏‏تحریف مقاصد روحانیت‏‏118‏

‏               ‏‏نتیجۀ آزادی ادعائی زنان‏‏118‏


‏               ‏‏وظیفۀ علما: حفظ حیثیت اسلام‏‏118‏

‏               ‏‏بی اهمیت بودن شکست ظاهری‏‏119‏

‏               ‏‏تحصیل بزرگترین عبادت‏‏119‏

‏               ‏‏روحانیون حامی مردم‏‏120‏

‏               ‏‏نصیحت به شاه‏‏120‏

‏               ‏‏راه جلب قلوب‏‏121‏

‏20 / 9 / 1341‏   بیانات در دیدار رؤسای شهربانی و ساواک قم (لغو لایحۀ انجمن های ایالتی)‏122‏

‏               ‏‏اجتناب از تحریک افکار و احساسات مردم‏‏122‏

‏               ‏‏روحانیون پشتیبان اصلاحات‏‏122‏

‏               ‏‏برنامه های نمایشی رژیم در 17 دی‏‏123‏

‏               ‏‏جدائی ملت از دولت‏‏123‏

‏23 / 9 / 1341‏   اجازه نامه به آقای یدالله رحیمیان دستجردی، در امور حسبیه و شرعیه‏125‏

‏6 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به آقای حسین واعظی، در امور حسبیه و شرعیه‏126‏

‏10 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به آقای علی اکبر حسینی لیلابی، در امور حسبیه و شرعیه‏127‏

‏23 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به آقای سید محمد میرجعفری تنکابنی، در امور حسبیه و شرعیه‏128‏

‏25 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به آقای محمدعلی شریفی فردویی، در امور حسبیه وشرعیه‏129‏

‏25 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به آقای ابوالقاسم مسافری، در امور حسبیه و شرعیه‏130‏

‏27 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به همسر و فرزندشان جهت مسافرت به عراق‏131‏

‏29 / 10 / 1341‏   اجازه نامه به آقای سید کاظم نورمفیدی، در امور حسبیه و شرعیه‏132‏

‏اواخر دی 1341‏   بیانات در جمع علمای قم (هشدار دربارۀ رفراندم شاه)‏133‏

‏               ‏‏آینده تاریک و مسئولیت سنگین‏‏133‏

‏               ‏‏طرف ما، شخص شاه‏‏133‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما در برابر دام استعمار‏‏134‏

‏2 / 11 / 1341‏   پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه‏135‏

‏زمستان 1341‏   پیام تشکر به اهالی الشتر (حمایت از قیام علیه انجمنهای ایالتی و ولایتی)‏138‏

‏زمستان 1341‏   نامه به آقای کمالوند(تقدیراز همراهی درلغولایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی)‏139‏

‏زمستان 1341‏   نامه به آقای کمالوند (پاسخ نامه و تشکر)‏140‏


‏3 / 11 / 1341‏   پیام به ملت ایران به مناسبت محاصرۀ منازل آقایان خوانساری و بهبهانی‏141‏

‏3 / 11 / 1341‏   پیام به ملت مسلمان ایران (حملۀ ساواک به فیضیه)‏142‏

‏3 / 11 / 1341‏   بیانات در جمع مراجع و روحانیون (ضرورت عزل نخست وزیر)‏143‏

‏22 / 11 / 1341‏   نامه به ادارۀ تلفن شهرستان قم (نقل و انتقال تلفن)‏144‏

‏اسفند 1341‏   اعلامیۀ مشترک امام خمینی و مراجع (شرکت زنان در انتخابات)‏145‏

‏7 / 12 / 1341‏   سخنرانی در جمع روحانیون و طلاّب قم (مقاومت در برابر رژیم پهلوی)‏151‏

‏22 / 12 / 1341‏   پیام به ملت ایران (اعتراض به زیر پاگذاشتن احکام اسلام)‏153‏

‏اسفند 1341‏   نامه به آقای محمدتقی فلسفی (عزای عمومی در نوروز سال 1342)‏155‏

‏22 / 12 / 1341‏   پیام به علما و روحانیون (اعلام عزای عمومی در نوروز 1342)‏156‏

‏29 / 12 / 1341‏   سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم (توطئه های استعمار ـ مسئولیت علما)‏157‏

‏               ‏‏اعلام عزای ملی‏‏157‏

‏               ‏‏حوزه های علمیه، پایگاه دفاع از اسلام‏‏158‏

‏               ‏‏خوابهای خطرناک‏‏159‏

‏               ‏‏انگیزۀ مخالفت با تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی‏‏160‏

‏               ‏‏من در کمین آنها ایستاده ام‏‏162‏

‏               ‏‏دعوت به فداکاری و پایداری‏‏162‏

‏               ‏‏پیشینیان اسلام، زجرها و رنجها کشیدند‏‏163‏

‏               ‏‏ای فاطمیین!‏‏164‏

‏2 / 1 / 1342‏   بیانات در جمع روحانیون قم (صبر و استقامت در برابر مصائب و فجایع)‏166‏

‏3 / 1 / 1342‏   بیانات در جمع روحانیون و طلاّب قم (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏167‏

‏فروردین 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای میلانی (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏168‏

‏فروردین 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن قمی (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏169‏

‏7 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد بهبهانی (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏170‏

‏7 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکراز همدردی آقای رسولی محلاّتی (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏171‏

‏7 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای اسلامی (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏172‏

‏7 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن بحرالعلوم (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏173‏

‏7 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای مهدی شفیق و کسبۀ بازار حضرتی ‏174‏


‏9 / 1 / 1342‏   اجازه نامه به آقای خیرالله تویسرکانی، در امور حسبیه و شرعیه‏175‏

‏10 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی روحانیون تهران (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏176‏

‏13 / 1 / 1342‏   پیام به علمای تهران (استیضاح اسدالله عَلم)‏177‏

‏16 / 1 / 1342‏   پیام به ملت ایران (سپاسگزاری از مردم به جهت اعتصاب و تعطیل عمومی)‏180‏

‏23 / 1 / 1342‏   تلگراف تشکر از همدردی آقای حکیم (حمله به مدرسۀ فیضیه)‏182‏

‏     ‏‏ــ‏          تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد متقی (آیت الله زاده اصفهانی)‏184‏

‏31 / 1 / 1342‏   اجازه نامه به آقای محمد حسن کریمی، در امور حسبیه و شرعیه‏185‏

‏اردیبهشت 1342‏   نامه به علمای یزد (محکوم کردن ارائه تسهیلات به بهاییها)‏186‏

‏اردیبهشت 1342‏   پیام به طلاب اعزام شده به سربازی (رسالت سنگین روحانیت)‏188‏

‏اردیبهشت 1342‏   پاسخ استفتاء به مستأجرین اموال موقوفه در شهرستان طالقان (وکالت به آقای محی الدین طالقانی در اجارۀ موقوفات)‏189‏

‏اردیبهشت 1342‏   تلگراف به آقای سید جلال الدین آشتیانی (اعلام وصول وجه)‏190‏

‏10 / 2 / 1342‏   بیانات در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران (ماهیت اصلاحات ارضی)‏191‏

‏11 / 2 / 1342‏   بیانات خطاب به آقای علی نخعی (ردّ سازش با دولت عَلَم)‏192‏

‏11 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای محمد ایمانی، در امور حسبیه و شرعیه‏195‏

‏12 / 2 / 1342‏   پیام به مسلمانان ایران و جهان (افشای ابعاد مختلف جنایات رژیم)‏196‏

‏12 / 2 / 1342‏   پیام به بازرگانان و اصناف همدان (در معرض خطر بودن اسلام و روحانیت)‏199‏

‏12 / 2 / 1342‏   پیام به روحانیون بستان آباد (گسترش اعتراضات علیه شاه)‏201‏

‏12 / 2 / 1342‏   تلگراف به آقای حسن بحرالعلوم (فراخوانی مردم و روحانیون در اعتراض علیه شاه)‏202‏

‏12 / 2 / 1342‏   تلگراف به آقای سید مرتضی پسندیده (احوالپرسی)‏203‏

‏12 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای محمد علامی هشترودی، در امور حسبیه و شرعیه‏204‏

‏12 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای سید محمد حسینی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه‏205‏

‏12 / 2 / 1342‏   سخنرانی در جمع روحانیون قم (ارزیابی قیام ملت)‏206‏

‏               ‏‏جنایات با ماسک اسلام پناهی‏‏206‏

‏               ‏‏توطئۀ دیرینه بر ضد حوزۀ قم‏‏207‏

‏               ‏‏عنصری بیسواد در رأس دولت‏‏208‏

‏               ‏‏شاه و یورش به مراکز دین و دانش ‏‏210‏


‏               ‏‏دیداری از فیضیۀ به خون خفته‏‏211‏

‏               ‏‏خطر عمال اسرائیل‏‏212‏

‏               ‏‏سکوت مرگبار و همراهی با رژیم جبار‏‏213‏

‏               ‏‏وضع ما با این «اعلیحضرت»‏‏213‏

‏               ‏‏رفراندم رسوای شاه‏‏214‏

‏               ‏‏خطر صهیونیسم ‏‏216‏

‏13 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای عبدالرسول تقوایی مازندرانی، درامور حسبیه وشرعیه‏217‏

‏14 / 2 / 1342‏   پیام به آقای خویی، علما و روحانیون (تصمیم رژیم شاه بر تغییر احکام اسلام)‏218‏

‏16 / 2 / 1342‏   پیام به علمای اعلام و فقهای همدان (تصمیم رژیم بر هدم اسلام)‏220‏

‏16 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای عباسعلی کاظمی، در امور حسبیه و شرعیه‏222‏

‏17 / 2 / 1342‏   پیام به علما و روحانیون کرمان (سوء نیت رژیم نسبت به احکام اسلام)‏223‏

‏19 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل جزایری، در امور حسبیه و شرعیه‏225‏

‏20 / 2 / 1342‏   نامه به آقای سید کاظم شاهنگیان دربارۀ اعمال ضد اسلامی دولت‏226‏

‏23 / 2 / 1342‏   سخنرانی درجمع روحانیون ومردم همدان (در معرض خطر بودن دین)‏227‏

‏28 / 2 / 1342‏   پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران (افشای جنایتهای رژیم شاه)‏229‏

‏29 / 2 / 1342‏   بیانات در حضور سه تن از اهالی لرستان (افشای توطئه های رژیم شاه)‏231‏

‏31 / 2 / 1342‏   نامه تشکر از حمایت آقای میلانی در قیام علیه رژیم شاه‏233‏

‏31 / 2 / 1342‏   اجازه نامه به آقای سید ابراهیم خلخالی، در امور حسبیه و شرعیه‏235‏

‏5 / 3 / 1342‏   اجازه نامه به آقای سید محمد ارسنجانی، در امور حسبیه و شرعیه‏236‏

‏خرداد 1342‏   پاسخ استفتاء آقای محمد علی گرامی در مورد فرقۀ بهائیت‏237‏

‏7 / 3 / 1342‏   نامه به آقای سید احمد خوانساری (امضای اعلامیه علیه رژیم)‏238‏

‏9 / 3 / 1342‏   بیانات در جمع بازاریان تهران (مقابله با دسیسه های رژیم شاه)‏240‏

‏دهۀ اول خرداد 1342‏   نامه تشکر به آقای محمدتقی فلسفی (افشاگری علیه رژیم)‏242‏

‏13 / 3 / 1342‏   سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم (شاه و اسرائیل، اساس گرفتاریها)‏243‏

‏               ‏‏مخالفت رژیم با اساس اسلام ‏‏243‏

‏               ‏‏اسرائیل، دشمن اسلام و ایران‏‏243‏

‏               ‏‏مفتخوار کیست؟‏‏244‏


‏               ‏‏نصیحت و اخطار به شاه‏‏245‏

‏               ‏‏شاه تحت تأثیر بهاییها‏‏247‏

‏               ‏‏ربط بین شاه و اسرائیل ‏‏247‏

‏25 / 3 / 1342‏   بازجویی (امتناع از دادن پاسخ به دلیل عدم استقلال قضایی در ایران)‏249‏

‏11 / 5 / 1342‏   نامه به آقای سید محمد صادق روحانی ‏250‏

‏1342 ه .ش.‏   نامه به آقای سید عیسی جزایری (حوزۀ علمیه خرم آباد)‏251‏

‏11 / 5 / 1342‏   بیاناتی در دیدار با آقای بهبهانی بمناسبت انتقال امام از زندان ‏253‏

‏12 / 8 / 1342‏   اجازه نامه به آقای محمد هاشمیان رفسنجانی، در امور حسبیه و شرعیه‏254‏

‏9 / 10 / 1342‏   اجازه نامه به آقای ابراهیم امینی نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏255‏

‏24 / 10 / 1342‏   اجازه نامه به آذربایجانیهای مقیم مرکز (کمک به مستمندان، از سهم امام«ع»)‏256‏

‏29 / 10 / 1342‏   نامه به آقای محمد علی گرامی و تشکر از عواطف مردم‏257‏

‏2 / 11 / 1342‏   نامه به آقای سید مصطفی خمینی دربارۀ رسیدگی به مستمندان قم‏260‏

‏18 / 1 / 1343‏   پیام به ملت ایران (اظهار تأسف از تسلط اسرائیل و عمال آنها بر ایران)‏261‏

‏18 / 1 / 1343‏   تلگراف تشکر از آقای محمدتقی فلسفی (همراهی با قیام 15 خرداد)‏263‏

‏19 / 1 / 1343‏   تلگراف تشکر از آقای سید حسن بحرالعلوم (تبریک بازگشت امام به قم)‏264‏

‏19 / 1 / 1343‏   تلگراف تشکر از آقای ضیابری‏265‏

‏فروردین 1343‏   تلگراف تشکر از آقای خوانساری (تبریک بازگشت امام به قم)‏266‏

‏21 / 1 / 1343‏   سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب (مخالفت روحانیت با انقلاب سفید)‏267‏

‏               ‏‏هدف، اسلام و استقلال کشور ‏‏267‏

‏               ‏‏ضرورت اِعلای پرچم اسلام در دانشگاه‏‏267‏

‏               ‏‏اجبار رژیم به آزادی امام‏‏268‏

‏               ‏‏توطئه ای با عنوان اتحاد مقدس ‏‏268‏

‏               ‏‏روحانیت، مخالف انقلاب سفید ‏‏268‏

‏               ‏‏خمینی تفاهم نخواهد کرد‏‏269‏

‏               ‏‏اسلام ـ تمامش ـ سیاست است‏‏270‏

‏               ‏‏سرمای همدان و آوردن گل از هلند‏‏270‏

‏               ‏‏«ملت مترقی»‏‏271‏


‏               ‏‏کشتار پانزده خرداد‏‏271‏

‏21 / 1 / 1343‏   سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی شیراز (رسالت حوزه ها)‏273‏

‏               ‏‏ایجاد اختلاف بین علما و ملت ‏‏273‏

‏               ‏‏همه در یک صف هستیم ‏‏274‏

‏               ‏‏علاقۀ مردم به دین ‏‏274‏

‏22 / 1 / 1343‏   تلگراف به آقای محمدتقی آملی (تکذیب سرمقالۀ روزنامۀ اطلاعات)‏276‏

‏22 / 1 / 1343‏   تلگراف به آقای میلانی (تکذیب سرمقالۀ روزنامۀ اطلاعات)‏277‏

‏22 / 1 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید مهدی یثربی، در امور حسبیه و شرعیه‏278‏

‏22 / 1 / 1343‏   بیانات در جمع خانوادۀ شهدای قیام 15 خرداد (تأمین نیازمندیهای خانوادۀ شهدا)‏279‏

‏23 / 1 / 1343‏   تلگراف به آقای حسین خادمی (تکذیب سرمقالۀ روزنامۀ اطلاعات)‏280‏

‏23 / 1 / 1343‏   تلگراف به آقای حسین نوری همدانی (تکذیب سرمقالۀ روزنامۀ اطلاعات)‏281‏

‏23 / 1 / 1343‏   تلگراف به آقای احمد اهری (تکذیب سرمقالۀ روزنامۀ اطلاعات)‏282‏

‏23 / 1 / 1343‏   تلگراف تشکر از سید علی نقی طبسی حائری (تبریک بازگشت امام به قم)‏283‏

‏25 / 1 / 1343‏   بیانات خطاب به آقای هاشمی نژاد (اوضاع مبهم سیاسی جهان و منطقه)‏284‏

‏26 / 1 / 1343‏   سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)‏285‏

‏               ‏‏علامت تمدن، کشتار 15 خرداد!‏‏285‏

‏               ‏‏تبلیغات سوء علیه روحانیت ‏‏286‏

‏               ‏‏اسلام، موافق آزادی واقعی‏‏286‏

‏               ‏‏به قانون عمل کنید‏‏287‏

‏               ‏‏روسیاهی دولت‏‏288‏

‏               ‏‏مرتجع کیست؟‏‏289‏

‏               ‏‏تهمت سازش به روحانیت‏‏290‏

‏               ‏‏نقشه برای معرفی علما و روحانیون‏‏290‏

‏               ‏‏درماندگی مدیر اطلاعات ‏‏291‏

‏               ‏‏دروغ شاخدار‏‏292‏

‏               ‏‏نمی ترسم و نترسیده ام‏‏292‏


‏               ‏‏خطا کردند مرا رها کردند‏‏293‏

‏               ‏‏اسلام، منادی استقلال و قدرت‏‏294‏

‏               ‏‏اجبار به الزام مدیر اطلاعات‏‏294‏

‏               ‏‏گرسنگی و توسری در «مملکت مترقی»‏‏295‏

‏               ‏‏دانشگاه اسلامی آقایان!‏‏296‏

‏               ‏‏روحانیت، خواهان صلاح ملت و مملکت‏‏296‏

‏               ‏‏نصیحت مرا گوش کنید‏‏297‏

‏               ‏‏مخالفت روحانیون با نقض اسلام و قانون‏‏298‏

‏               ‏‏تبدیل مظاهر تمدن به مفاسد ‏‏299‏

‏               ‏‏ممالک اسلامی یک طرف، ایران و ترکیه هم یک طرف ‏‏300‏

‏               ‏‏فریاد مخالفت با اسرائیل‏‏300‏

‏               ‏‏اسلام در اعلا مرتبۀ تمدن‏‏301‏

‏               ‏‏روحانیت، پشتوانۀ رایگان مملکت‏‏301‏

‏               ‏‏آخوند می ایستد، شما فرار می کنید‏‏302‏

‏               ‏‏دین علیه دین‏‏302‏

‏               ‏‏توطئۀ شکست اسلام به اسم «دانشگاه اسلامی»‏‏303‏

‏               ‏‏سازش ناپذیری ملت‏‏303‏

‏               ‏‏بربریت قرون وسطایی‏‏304‏

‏               ‏‏«ترقی» یا فحشا و فساد و استبداد‏‏304‏

‏               ‏‏اهانت به مراجع، یعنی انقطاع ولایت‏‏306‏

‏               ‏‏دست برادری به سوی مسلمین‏‏307‏

‏26 / 1 / 1343‏   نامه تشکر به آقای سید محمود شفیعی (تبریک بازگشت امام به قم)‏309‏

‏28 / 1 / 1343‏   بیانات در جمع بازاریان شهرستان قائم شهر (رسالت مبلغان دینی)‏310‏

‏               ‏‏روش تبلیغ، وظیفۀ مبلّغ‏‏310‏

‏               ‏‏بهترین راه تبلیغ‏‏311‏

‏31 / 1 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای محمد حسن نجفی (تبریک بازگشت امام به قم)‏312‏

‏2 / 2 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای محمد تقی عالمی دامغانی (تبریک بازگشت امام به قم)‏313‏


‏2 / 2 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای محمد جواد قائمی (تبریک بازگشت امام به قم)‏314‏

‏4 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای محمد فقیهی مرندی، در امور حسبیه و شرعیه‏315‏

‏5 / 2 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای موسیٰ یکتا (تبریک بازگشت امام به قم)‏316‏

‏6 / 2 / 1343‏   تلگراف به آقای روح الله کمالوند (پاسخ تلگراف و تبریک عید سعید قربان)‏317‏

‏7 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای حیدرعلی اثنی عشری، در امور حسبیه و شرعیه‏318‏

‏7 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای محمود شتربانی تبریزی، در امور حسبیه و شرعیه‏319‏

‏7 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید علی محمد وزیری، در امور حسبیه و شرعیه‏320‏

‏9 / 2 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای سید علینقی طبسی حائری (معرفی رسالۀ معتبر ـ پرداخت شهریه)‏321‏

‏17 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای خیرالله حیدری کرمانشاهی، در امور حسبیه و شرعیه‏322‏

‏18 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای میرزا لطیف قیصریه، در امور حسبیه و شرعیه‏323‏

‏20 / 2 / 1343‏   نامه به آقای سید مهدی یثربی (معرفی مبلّغ)‏324‏

‏اردیبهشت 1343‏   اجاره نامه منزل در محله یخچال قاضی قم‏325‏

‏25 / 2 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای میلانی (اوضاع کشور پس از قیام 15 خرداد)‏326‏

‏26 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای جعفر صبوری، در امور حسبیه و شرعیه‏328‏

‏29 / 2 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای سجاد حجج میانه ای (حمایت مردم از قیام 15 خرداد)‏329‏

‏30 / 2 / 1343‏   اجازه نامه به آقای میرزا عطاءالله شریف اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏330‏

‏4 / 3 / 1343‏   تلگراف تشکر از آقای حسن لاهوتی (تسلیت سالگرد قیام 15 خرداد)‏331‏

‏8 / 3 / 1343‏   نامه به آقای سید مهدی یثربی (اعلام وصول وجوه شرعی)‏332‏

‏خرداد 1343‏   نامه به آقای سید هادی میلانی (ابراز تأسف از شایعات کذب)‏333‏

‏15 / 3 / 1343‏   اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد‏335‏

‏18 / 3 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای سید سجاد حجج‏339‏

‏18 / 3 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای جلیلی کرمانشاهی (تبریک بازگشت امام به قم)‏340‏

‏     ‏‏ــ‏          نامۀ تشکر به آقای جلیلی کرمانشاهی (حمایت علمای کرمانشاه)‏341‏

‏22 / 3 / 1343‏   نامۀ تشکر به آقای محمد علی انصاری اراکی (همراهی در قیام 15 خرداد)‏342‏

‏28 / 3 / 1343‏   اجازه نامه به آقای محمد علی شریعتی نصرآبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏343‏

‏29 / 3 / 1343‏   نامه به آقای جعفر صبوری (وضع ناگوار زندانیان در جنوب)‏344‏


‏7 / 4 / 1343‏   اجازه نامه به آقای میرزا احمد حجتی، در امور حسبیه و شرعیه‏345‏

‏8 / 4 / 1343‏   بیانات در جمع روحانیون و طلاب تهران جهت افشای دین زدائی‏346‏

‏10 / 4 / 1343‏   نامه به آقای سید مهدی یثربی جهت اعلام وصول سهم امام (ع)‏348‏

‏16 / 4 / 1343‏   نامه به آقای محمد حسن نجفی جهت تشکیل جلسات هفتگی‏349‏

‏16 / 4 / 1343‏   نامه به آقای حسینعلی ناطق الاسلام (واصل نشدن نامۀ ارسالی)‏350‏

‏23 / 4 / 1343‏   نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی (پرداخت شهریه به طلاب نجف)‏351‏

‏26 / 4 / 1343‏   نامه به آقای حسین ساعتپور (اعلام وصول نامه)‏352‏

‏27 / 4 / 1343‏   نامه به آقای محمدتقی فلسفی (ضرورت وحدت در مقابل استعمار و رژیم)‏353‏

‏30 / 4 / 1343‏   نامه تشکر به آقای حسینعلی ناطق الاسلام (وصول اشعار ارسالی)‏355‏

‏30 / 4 / 1343‏   نامه به آقای محمد حسن شریف قنوتی (وجوه شرعی)‏356‏

‏1 / 5 / 1343‏   نامه به آقای علی عزیزپور (وجوه شرعی)‏357‏

‏2 / 5 / 1343‏   نامه به آقای سید حسین خادمی (تقدیر از تأسیس مؤسسه دینی چهارده معصوم)‏358‏

‏2 / 5 / 1343‏   نامه به آقای یدالله رحیمیان (وصول وجوه شرعی)‏359‏

‏5 / 5 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید محمد تقی موسوی، در امور حسبیه و شرعیه‏360‏

‏11 / 5 / 1343‏   رسید دریافت وجوه شرعی به آقای سیف الله کریمی‏361‏

‏13 / 5 / 1343‏   نامه به آقای سید نصرالله حسینی مازندرانی (تأسف از مشکلات تحصیلی)‏362‏

‏13 / 5 / 1343‏   نامه به آقای سید فضل الله حجازی دربارۀ حکم شرعی نماز جمعه‏363‏

‏21 / 5 / 1343‏   نامه به آقای محمد تقی مروارید (واگذاری زمین در شاه آباد غرب)‏364‏

‏31 / 5 / 1343‏   تلگراف به آقای محمدتقی فلسفی (ادامۀ سخنرانی در اصفهان و شیراز)‏365‏

‏3 / 6 / 1343‏   اجازه نامه به آقای عبدالله معصومی، در اخذ وجوه شرعیه‏366‏

‏5 / 6 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید ابراهیم خالقی، در اخذ وجوه شرعیه‏367‏

‏6 / 6 / 1343‏   نامه تشکر به آقای محمد جواد حجتی کرمانی (سختیهای دوران مبارزه)‏368‏

‏8 / 6 / 1343‏   تلگراف به آقای سید علی قاضی تبریزی (بستری شدن آقای قاضی طباطبایی)‏369‏

‏9 / 6 / 1343‏   نامه به آقای سید سجاد حجج (تشکیل جلسات هفتگی)‏370‏

‏شهریور 1343‏   نامه به آقای منتظری (وجوه شرعیه)‏371‏

‏12 / 6 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید مهدی یثربی (وجوه شرعیه)‏372‏

‏18 / 6 / 1343‏   سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی)‏373‏

‏              ‏


‏    ‏‏دولتهای اسلامی تحت نفوذ استعمار‏‏373‏

‏               ‏‏ایجاد اختلاف، نقشۀ استعمار‏‏374‏

‏               ‏‏تمدن مسلمین فوق تمدنها‏‏374‏

‏               ‏‏تجزیه دولت عثمانی‏‏375‏

‏               ‏‏امحای اسلام به اسم اسلام ‏‏376‏

‏               ‏‏هشدار به سران کشورهای اسلامی ‏‏376‏

‏               ‏‏قضیه نژادبازی‏‏377‏

‏               ‏‏غفلت دولتهای اسلامی ‏‏378‏

‏               ‏‏استعمار، عامل جنگ بین مسلمین‏‏378‏

‏               ‏‏نصیحت به اغفال شدگان‏‏379‏

‏               ‏‏تهمت کهنه پرستی به اسلام‏‏380‏

‏               ‏‏اتحاد ملت اسلام ‏‏381‏

‏               ‏‏استعمار در فکر غارت ذخایر مسلمین‏‏381‏

‏               ‏‏عامل عقب ماندگی مسلمانان ‏‏382‏

‏               ‏‏مقایسه مسیحیت و اسلام ‏‏383‏

‏               ‏‏ایستادگی شرق در برابر غرب ‏‏384‏

‏               ‏‏احزاب فرمایشی‏‏384‏

‏               ‏‏حزب واقعی در جهان امروز‏‏385‏

‏               ‏‏افشای روابط رژیم شاه با اسرائیل‏‏386‏

‏               ‏‏اخطار به دوَل اسلامی در قضیه فلسطین‏‏387‏

‏               ‏‏عمال اسرائیل در مراکز حساس ایران ‏‏388‏

‏               ‏‏خطر نفوذ صهیونیسم و بهاییت ‏‏389‏

‏               ‏‏مملکت صحیح با فرهنگ صحیح ‏‏390‏

‏               ‏‏تأسیس «وزارت اوقاف»!‏‏390‏

‏               ‏‏تبلیغات و روحانیت‏‏392‏

‏               ‏‏تشکیل مجامع دینی ‏‏394‏

‏24 / 6 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید محمد برهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏396‏


‏31 / 6 / 1343‏   نامه به آقای سید عبدالرضا حجازی جهت مسجد دولاب تهران‏397‏

‏11 / 7 / 1343‏   تلگراف تسلیت به آقای مرتضی مقتدایی‏398‏

‏20 / 7 / 1343‏   اجازه نامه به آقای محمدباقر حسینی مهریزی، در اخذ وجوه شرعیه‏399‏

‏20 / 7 / 1343‏   اجازه نامه به آقای سید حسن میرزایی، در امور حسبیه و شرعیه‏400‏

‏20 / 7 / 1343‏   اجازه نامه به آقای مرتضی مقتدایی، در امور شرعیه‏402‏

‏21 / 7 / 1343‏   پیام به اهالی استان کرمان (اعمال رژیم در کرمان ـ هجرت آقای حجتی کرمانی)‏403‏

‏24 / 7 / 1343‏   نامه به آقای محمد علی نصرآبادی (پاسخ به سؤالات شرعیه)‏404‏

‏24 / 7 / 1343‏   تلگراف به آقای میلانی دربارۀ حصر آقای قمی‏405‏

‏27 / 7 / 1343‏   نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی (اعلام وصول وجه)‏406‏

‏28 / 7 / 1343‏   نامه به آقای سید محمد حسین موسوی (لزوم وحدت روحانیون)‏407‏

‏4 / 8 / 1343‏   پیام به روحانیون و ملت ایران (مخالفت با لایحۀ کاپیتولاسیون)‏409‏

‏4 / 8 / 1343‏   سخنرانی در جمع مردم (مخالفت با لایحۀ کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی)‏415‏

‏               ‏‏عید ایران را عزا کردند ‏‏415‏

‏               ‏‏تشریح قانون «کاپیتولاسیون»‏‏415‏

‏               ‏‏توطئه قطع نفوذ روحانیون‏‏417‏

‏               ‏‏اعلام خطر‏‏418‏

‏               ‏‏مملکت در اشغال امریکا‏‏419‏

‏               ‏‏سکوت، گناهی کبیره‏‏419‏

‏               ‏‏به داد اسلام برسید!‏‏420‏

‏               ‏‏مصونیت مستشارهای امریکایی‏‏420‏

‏               ‏‏تمام گرفتاری ما از امریکاست ‏‏422‏

‏               ‏‏یک روحانی در برابر اولتیماتوم شوروی‏‏422‏

‏               ‏‏لزوم آگاهی مردم ‏‏422‏

‏               ‏‏عزل وکلای مجلس ‏‏423‏

‏               ‏‏غیرقانونی بودن مصوبات مجلس ‏‏423‏

‏5 / 8 / 1343‏   اجازه نامه به آقای عوض طالب زاده، در اخذ وجوه شرعیه‏425‏

‏10 / 8 / 1343‏   نامه به آقای یوسف صدیق (عدم صدور اجازه در امور حسبیه)‏426‏


‏13 / 8 / 1343‏   تلگراف به آقای سید مصطفی خمینی از آنکارا (اعلام خبر سلامتی)‏427‏

‏13 / 8 / 1343‏   نامه به آقای سید مصطفی خمینی (سفارش خویشاوندان به صبر)‏428‏

‏19 / 8 / 1343‏   نامه به آقای سید مصطفی خمینی (خانوادگی)‏429‏

‏19 / 8 / 1343‏   وکالتنامه به آقای سید مصطفی خمینی (تفویض وکالت و وصایت)‏431‏

‏23 / 8 / 1343‏   پیام به آقای سید مصطفی خمینی (خانوادگی)‏432‏

‏دی 1343‏     نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (تبعید به ترکیه)‏433‏

‏12 / 10 / 1343‏   نامه به آقای نصرالله خلخالی (اعلام خبر عزیمت به بورسا)‏434‏

‏20 / 10 / 1343‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (ورود سید مصطفی خمینی به ترکیه)‏435‏

‏4 / 1 / 1344‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اعلام خبر سلامتی وکسب اطلاع از ایران)‏436‏

‏4 / 1 / 1344‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (اعلام سلامتی و سفارش به صبر)‏437‏

‏1 / 3 / 1344‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اعلام سلامتی و ابلاغ سلام)‏438‏

‏1 / 3 / 1344‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (احوالپرسی و دعوت به صبر)‏439‏

‏1 / 3 / 1344‏   نامه به آقای سید نورالدین هندی (احوالپرسی از بستگان) ‏441‏

‏خرداد 1344‏   نامه تشکر به آقای سید محمد صادق لواسانی (ارسال کتب)‏442‏

‏24 / 6 / 1344‏   نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (اعلام خبر سلامتی)‏443‏

‏مهر 1344‏   تلگراف تشکر به آقای علی ایران پور‏444‏

‏18 / 7 / 1344‏   تلگراف تشکر به آقای علی صافی گلپایگانی (ورود امام به نجف)‏445‏

‏مهر یا آبان 1344‏   نامه تشکر به آقای سید صادق روحانی (ورود امام به نجف)‏446‏

‏1 / 8 / 1344‏   اجازه نامه به آقای سید محمد نبوی زاده، در امور حسبیه و شرعیه‏447‏

‏1 / 8 / 1344 تا 21 / 2 / 1357 ‏  فهرست اجازات شرعی صادره در نجف اشرف ‏448‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود ‎ ‎به جلد 22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی،‏‎ ‎‏آیات و روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21‏‎ ‎‏جلدی است.‏

‎ ‎