امام خمینی طی سالهای طولانی به تدریس در حوزۀ علمیه قم پرداختند و چندین دوره فقه، اصول، فلسفه و عرفان و اخلاق اسلامی در مدرسه فیضیه، مسجد اعظم، مسجد محمدیه، مدرسه حاج ملاصادق، مسجد سلماسی و ... تدریس کردند. شاگردان امام خمینی در حوزۀ علمیه قم به 1200 نفر هم رسیده بود که در میان آنان دهها تن از مجتهدین مسلّم و شناخته‏ شده حاضر بودند و از مکتب فقه و اصول امام خمینی بهره می‏ بردند. از برکات سالها تدریس امام خمینی تربیت صدها و بلکه هزاران عالم و فرزانه‏ ای بوده است که هر یک از آنها اینک روشنی‏ بخش حوزه ‏های دینیه ‏اند و مجتهدان و فقیهان و عرفای برجسته و مطرح امروز در حوزۀ علمیه قم و دیگر مراکز دینی در زمرۀ شاگردان مکتب آن حضرت می‏ باشند.

. انتهای پیام /*