گفتار سوم بررسی نظریات فقهی پول
1ـ3ـ اسکناس و ربا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

1ـ3ـ اسکناس و ربا

1 ـ 3 ـ اسکناس و ربا

‏ «با توجه به حقیقت اسکناس که عینیتی ندارد و هویتش همان توان خرید‏‎ ‎‏است، پس قرض اسکناس تملیک مقداری معین از قدرت خرید خواهد بود که‏‎ ‎‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 38
‏ ‏

‏به ازای آن همان مقدار قدرت خرید باید برگردانده شود، لذا وقتی دو میلیون‏‎ ‎‏تومان قرض گرفته می شود در حقیقت قدرت خریدی برابر با دو میلیون تومان‏‎ ‎‏قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی باید همان میزان قدرت خرید هر چند با‏‎ ‎‏مبلغ بیشتری، اسکناس را پرداخت نماید، در غیر این صورت بدهی خویش را‏‎ ‎‏تأدیه نکرده است. طبق این تعریف در قرض اسکناس، مصداق عین عبارت از‏‎ ‎‏حاکی و ممکن است، یعنی اسکناس و قدرت خریدش و عوض واقعی آن نیز‏‎ ‎‏همان توان و قدرت خرید با اسکناس بیشتر است و بین این دو قدرت خرید‏‎ ‎‏(عوض و معوض) فرقی نیست»‏‎[1]‎‏.‏

‏انصافاً اگر اساساً قدرت خرید در نظر گرفته نشود اجحاف و ظلم بر آن‏‎ ‎‏مترتب خواهد بود و این که در صدر اسلام این مسائل ملحوظ نبود، چون تورم‏‎ ‎‏مطرح نبوده یا اگر بوده «معتدیّه» و قابل ملاحظه نبوده و علاوه مسأله دیون و‏‎ ‎‏مسأله ضمان به عهده دیگران تا این حد گسترده نبوده است به علاوه «در قلمرو‏‎ ‎‏حقوقی اسلام نهادهایی چون فرض و دیگر قراردادههای از تأسیسات عرفی‏‎ ‎‏عقلایی متداول می باشند و از تاسیسات شرعی اسلام نیستند، هر چند در زمان‏‎ ‎‏حیات رسول اکرم(ص) این نهادهای عرفی عقلایی متداول بوده و به امضای‏‎ ‎‏قانونگذار اسلام نیز رسیده اند با وجود این، روابط حقوقی و معاملی منحصر در‏‎ ‎‏قراردادهای رایج در آن زمان نمی شوند. تملیک اسکناس به موجب قرارداد چه‏‎ ‎‏تملیک عین به ازای چیز دیگری؛ یعنی بیع و چه از نوع قرض، در هر صورت‏‎ ‎‏تملیکی مجانی نبوده، بلکه تملیک عین به ازای عوض واقعی اش است بنابراین‏‎ ‎‏شخصی که یک میلیون تومان به موجب عقد قرض به دیگری می دهد تا بعد از‏‎ ‎‏مدتی معین عوض واقعی آن؛ یعنی قدرت خریدی برابر همان مبلغ را به او‏‎ ‎‏برگرداند تشخیص تفاوت این دو قدرت خرید، منوط به شناخت حقیقت قدرت‏‎ ‎‏خرید و «ظرف» آن است. (به عبارت دیگر مقتضیات زمانی و شرایط، این مسأله‏‎ ‎‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 39
‏ ‏

‏را تعیین می کند. راقم) ‏

‏البته اگر حقیقت اسکناس را صرف قدرت خرید بدانیم، از موجودات‏‎ ‎‏اعتباری (محض) محسوب شده، عین بر آن حادق نیست تا مشمول تعریف قرض‏‎ ‎‏باشد. اما اگر حقیقت قرض عبارت از «‏تملیک مال الآخر بعوضه الواقعی»‏ باشد‏‎ ‎‏شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد، زیرا قانونگذاری در اسکناس اعتبار مالی‏‎ ‎‏قائل شده است».‏‎[2]‎

‏اما این که چرا فقهای عظام در مسأله این مقدار با احتیاط و گاهی به ضرس‏‎ ‎‏قاطع فرمودند: به هیچ وجه نباید اضافه بر همان مقدار کمی گرفت، جوابش‏‎ ‎‏روشن است، اگر به آیات شریفه تحریم ربا مراجعه کنیم می بینیم که در کمتر‏‎ ‎‏مسأله ای مثل ربا این گونه با شدت سخن گفته شده. مثلاً در آیه «‏الذین یاکلون‎ ‎الربا لاتقومون کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان»‏، که آکل و خورنده مال ربوی را‏‎ ‎‏همچون انسان مجنون‏‎[3]‎‏ و یا به عبارت و تعبیری دیگر «وساوس شیطانی»‏‎ ‎‏می داند، یا این که در ادامه همین آیات می خوانیم... «‏اتقواالله و ذروا ما بقی من‎ ‎الربوان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم‎ ‎رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون»‎[4]‎‏. که تقوی پیشه کنید و آنچه از ربا به‏‎ ‎‏دست آمده را رها کنید این شرط ایمان است و اگر این کار را نکردید، پس با خدا‏‎ ‎‏و رسول او اعلام جنگ دهید و بدانید اگر توبه کنید اصل مال شما از شماست؛‏‎ ‎‏نه ظلم کنید و نه مظلوم واقع شوید.‏

 

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 40

  • . آیة الله سید محمد موسوی بجنوردی، فصلنامه رهنمون، شماره ششم، پاییز 72، ص 110.
  • . علامه سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان، ذیل آیه 275، سورۀ بقره.
  • . رازی ـ امام فخر الدین ـ تفسیر کبیر ـ ذیل آیه 278 و 279، سورۀ بقره.
  • . حر عاملی ـ شیخ محمد بن الحسن وسایل الشیعه ج 12 کتاب النجاره ابواب الربا ـ باب تحریمه ص 422 و 423 روایت اول ـ چاپ ششم تهرانِ مکتبة الاسلامیه 1403 هجری شمسی.