C:\Users\v.safari\Desktop\حدیث ثقلین.jpg

آغاز وضیت نامه به حدیث ثقلین و اشاره به سرگذشت آن دو در تاریخ اسلام، به خوبی مقصود ایشان را بازگو می‌کند.‏

‏این حدیث شریف که از زبان پیغمبر اکرم(ص) بارها به ویژه در روزهای آخر عمر آن حضرت بیان شده است، راه سعادت دو جهان را برای مسلمانان و همه طالبان حق بازگو می نماید، و امام(س) نیز به پیروی از پیغمبر(ص) در این وصیت نامه که برای ایرانیان و مسلمانان نگاشته شده است، راه و رسم و زندگی و سعادت را نشان می دهند، آن را سرلوحه سفارش نامه خویش قرار می دهند، و به یک کلام می ‌خواهند بگویند، همه آنچه من گفته و می ‌گویم، باید انجام و تعهد به این دو باشد، پس در هر زمان و مکانی هستید، ببینید این دو برای شما چه دستوری می ‌دهند و چه می‌ گویند، به همان عمل کنید.‏

‏راه سعادت و نجات در گرو پیروی از قرآنی است که اهل بیت پیغمبر(ص) بیان کننده آن و در عمل به آن قرآن مجسم هستند، آنها قرآن گویا هستند، آنها تطبیق دهنده قرآن در هر زمانی و مکانی هستند، سیره و سخن آن ها می‌ تواند راه خدا را به ما نشان دهد. قرآنی که جدای از مفسران علمی و عملی آن باشد، به دلیل فهم نادرست و ... نمی تواند نجات دهنده باشد، و ممکن است دریافت نادرست از قرآن ما را به انحراف بکشاند.‏

‏همچنین اهل بیت(ع) که خود جدای از قرآن نیستند، اگر ما آنها را جدای از قرآن بگیریم، و قرآن را کنار گذاشته، تنها به تعریف و تجلیل آنها پرداخته، و برای آنها بزرگداشت بگیریم و بر قبور آنها مناره و گنبد زنیم و به زیارت آنها برویم، و فکر کنیم این دوستی  و ولایت آنها می‌ تواند ضامن سعادت ما باشد، انحرافی بیش نیست.‏

‏حدیث ثقلین، این دو را با هم به ما سفارش می‌کنند.‏


C:\Users\v.safari\Desktop\پیوند قران و عترت.jpg

‏ ‏

‏امام خمینی(س) همین را می‌ خواهد بگوید و همه مسلمان ها را دعوت به پذیرش همین اصل کند، که آنچه می‌ تواند باعث سربلندی مسلمانان و سعادت آنها باشد این است که همگی با چنگ زدن به این دو و با محور قرار دادن این دو بین مسلمان ها وحدت برقرار و دستورهای آن دو را که در هر صفت دو تا نیستند، یکی هستند، سرمشق خود قرار دهیم، چرا که آنچه امروز، در گذشته و آینده سبب پراکندگی و عقب افتادگی، تسلط بیگانگان و ... بر مسلمین شده و می‌ شود دوری از راه این دو می ‌باشد.‏

. انتهای پیام /*