این یک پرسش تاریخی است و می باید به تفصیل در باب آن بحث کرد. اما من می کوشم به اختصار توضیحاتی بدهم و معتقدم که این از معدود مواردی است که امام خمینی در مسائل اجرایی تصمیم شخصی بسیار حاد و مهمی اتخاذ کرد که مستقیما محصول ارزیابی و اراده ی شخص وی بود.
به محض پیروزی انقلاب اسلامی، گروه های مختلف سیاسی با عقاید و انگیزه های مختلف شروع به یارگیری و طرح نظرات خود نمودند. گروه هایی نیز به مسلح کردن و تجهیز نیروهای خود پرداختند که این مسئله در کردستان بیش از مناطق دیگر مشهود بود. همزمان در بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و برخی مناطق آذربایجان نیز گروه های قومی و سیاسی شروع به همین نوع تحرکات نموده و توازن سیاسی و امنیتی در کل کشور را مختل نموده بودند. در کردستان دو گروه عمده و معروف سیاسی به نام های کومله و حزب دموکرات کردستان، به همراه روحانیون بومی نظیر شیخ عزالدین حسینی و حمایت گروه های مارکسیست و مجاهدین خلق که از سراسر ایران در کردستان گرد آمده بودند، به صورت گسترده و دامنه داری به طرح مسائل رادیکال و غیر منطقی اهتمام ورزیدند. مهم ترین مسئلة آن ها خودمختاری یا نوعی گریز از حیطة حکومت مرکزی بود. در همان زمان از سوی شورای انقلاب و دولت موقت، با جلب نظر امام خمینی، چند هیئت گفتگو کننده به سنندج و مهاباد رفته و کوشیدند با تفاهم و حتی دادن امتیازاتی به شورشیان کردستان، جلوی ناآرامی ها و آشوب ها را بگیرند. اما به محض بازگشت هیئت دوم که فردی همچون آیت الله طالقانی و بلندپایه ترین مقامات انقلاب ایران در آن حضور داشتند، به برخی مراکز دولتی و پادگان های سنندج و پاوه و شهرهای دیکر کردستان حمله شد. غارت سلاح ها و محاصره ی پاوه، وضعیتی به وجود آورد که اگر تعلل می شد، الگو و مدلی تجزیه طلبانه و آنارشیستی برای دیگر مناطق و سایر گروه های مخالف انقلاب ایجاد می شد. امام خمینی در این زمینه، پس از ارزیابی نتایج گفتگوها، و با توجه به حساسیت منطقه و خطرات فراوانی که نظامیان درون پادگان ها و حتی نیروهای جهاد سازندگی را تهدید می کرد و به ویژه موجب آزار و اذیت مردم می شد، دستور اقدام فوری و قاطع نظامی را شخصا صادر کرد. به نظر می رسد با توجه به تفاوت نظرات شورای انقلاب و دولت موقت در آن زمان، و عدم امکان تصمیم گیری منسجم و واحد، امام تشخیص دادند که یک اقدام فوری و قاطع برای حفظ نظام و رفع خطرات، بسیار لازم و حتی حیاتی است. به همین علت دستور رفع محاصره پاوه و سرکوب گروه های شورشی را شخصا صادر نمود.

. انتهای پیام /*