برای پاسخ به سؤال مطرح شده و اطلاع از دیدگاه امام(س) ، در این موضوع، بررسی چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی می تواند ، مسئله را روشن سازد ، در اینجا به اختصار آن را مرور می کنیم:
1. امام خمینی(س)، معتقد به ولایت فقیه بودند و حکومت اسلامی را در زمان غیبت ولیعصر(عج) بر عهده فقها می دانستند و این مطلب را در درس های سال 1348 خویش در نجف با صراحت هر چه بیشتر بیان کرده اند. ]کتاب ولایت فقیه[
2. امام(س) در جریان انقلاب اسلامی در سال 1357، بارها به نواقص قانون اساسی مشروطه و غیراسلامی بودن سلطنت اشاره کردند و اعلام کردند که برای جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید تهیه و نوشته می شود. [صحیفه امام، ج5، ص 385 ، 400 و ....]
3. امام(س) در فرمان تشکیل شورای انقلاب در 22 دی سال 57، یکی از وظایف آن را تهیه و تدوین و تصویب قانون اساسی دانستند [صحیفه امام، ج5، ص426] و در حکم دولت موقت نیز یکی از مأموریت ها را تصویب قانون اساسی اعلام کردند. [صحیفه امام، ج6، ص54]
4. امام در موارد متعدد، از تشکیل مجلسی برای بررسی قانون اساسی و رأی گیری عمومی پیرامون آن سخن گفته اند.
5. امام، اعلام کردند، پیش نویس قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب در حال تدوین است و پس از تکمیل باید به نظر عموم گذاشته شود و از همة صاحبنظران و مردم خواسته اند در مورد آن نظرهای اصلاحی و تکمیلی ارائه کنند، و تصریح کرده اند که باید مواد آن مطابق اسلام باشد، و از علما و مجتهدان و دیگران خواسته اند، در مورد مطابقت آن با اسلام نظر دهند و آن را اصلاح و تکمیل کنند.[صحیفه امام ، ج8و9 از جمله ص 218 و 219 ج8 و ص 93 ج9]
6. پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و رأی مردم، از خبرگان خواسته اند ، یکایک مواد آن را با اسلام بررسی و نقص ها و کمبودها را برطرف نمایند.
7. پس از طرح ولایت فقیه در مجلس خبرگان، امام(س) با تمام توان به دفاع از ولایت فقیه و پاسخ به شبهات وارده برخاستند و در مدت بررسی قانون اساسی در ماه های شهریور و مهر و آبان در سخنرانی های متعدد آن را مطرح و پاسخ دادند. [صحیفه امام، ج9 و 10 و 11]
8. امام ، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را صحیح دانستند و تأیید کردند. [صحیف امام ج11 ، ص 103 و ص 25 ، 26 ، 49 و 50]
9. امام (س) در تاریخ 7 دی 1358 فرمودند : «بهترین اصل در قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است.» (صحیفه امام، ج11، ص465)
10. مطالعه مجلدات 6 تا 11 صحیفه امام(س) به خوبی می تواند، نظر امام را پیرامون قانون اساسی و ولایت فقیه روشن سازد.
با توجه به مطالب بالا معلوم می شود ، پیش نویس قانون اساسی، توسط امام(س) تهیه و تنظیم نشده است و امام در هیچ یک از مواد آن دستوری نداده اند و آن را نیز تأیید نکردند، و فقط جهت بررسی به نظر عموم و خبرگان قرار دادند، ولی قانون اساسی مصوب را تأیید، و در مورد مواد آن توصیه و سفارش کردند و راجع به اصل ولایت فقیه دفاع و تأیید نمودند، بنابراین ایشان به طور کامل موافق افزوده شدن این اصل بوده اند.

. انتهای پیام /*