یکی ازمهم‌ترین اتفاقاتی که در زمان انقلاب رخ داد، طرح شعار جمهوری اسلامی بود. در واقع ذهنیت طرفداران انقلاب آن بود که در صورت پیروزی برشاه، نظامی اسلامی را شکل خواهند داد، ولی پرسشی که همیشه مطرح می‌شد این بود که این نظام واجد چه ویژگی‌هایی است؟ برای اولین بار عنوان «جمهوری اسلامی» به عنوان یک شعار سیاسی که نشان دهنده‌ی شکل حکومت پس از پیروزی است، از سوی ایشان مطرح شد (۲۰ مهر ۱۳۵۷- صحیفه امام، ج۳، ص۵۱۴) و با توضیحاتی که در مصاحبه‌ها و اظهارات خودشان می‌دادند، بارها این لفظ را به کار بردند و مختصات جمهوری را مثل دیگر جمهوری‌ها تشریح کردند، و محوریت این نظام در اداره امور کشور براساس آرای عموم مردم بود و روشن بود که مردم مسلمان، مضمون و محتوایی را که در این قالب و ظرف «جمهوری» خواهند ریخت، «اسلامی» خواهد بود. و از همان زمان هم عده‌ای از مقدسین نسبت به این لفظ جمهوری واکنش نشان دادند، زیرا آن را مطابق با برداشت‌های خودشان از اسلام نمی‌دانستند، و بیشتر موافق با همان کلمه «حکومت» یا «امارت» اسلامی بودند، ولی امام خمینی بارها و بارها بر اهمیت و ضرورت این ترکیب (جمهوری اسلامی) تأکید کردند و اصرار داشتند که حتی یک کلمه کم و زیاد هم نباشد. به همین دلیل است که کلمه‌ای که بیشترین کاربرد را در اظهارات امام داشته است، لفظ مردم و کلمات متناظر با آن است. بنابراین اصرار بر کلمه‌ی «جمهوری» معرِّف تفسیر و برداشت امام از همان حکومت اسلامی بوده است، تا موجب تعبیر و تفسیرهای انحرافی نشود.

پرسش‌ها و پاسخ‌ها (سیصد پرسش و پاسخ در حوزه اندیشه امام خمینی) دفتر اول ص ۲۹۸

. انتهای پیام /*