جمله مورد نظر را عیناٌ حضرت امام نگفته اند، اما امام در رابطه با فتح خرمشهر توسط رزمندگان اسلام مطالبی را فرموده اند که این مطلب را می رساند و تقریباٌ مضمون آن است. به عنوان مثال امام نصر بزرگ خداوند، ما النصر الا من عندالله، ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، فتح و نصر عظیم که با توفیق الهی بدست آمد و ... که برای اطلاعات بیشتر می توان به صحیفه امام، جلد 16، صفحه 257 تا 259 ، مورخ 3/3/ 1361 مراجعه نمود. اما همانطور که آمد عین عبارت توسط حضرت امام مطرح نشده و برای ان سندی هم وجود ندارد.

. انتهای پیام /*