امام خمینی از جمله قانون پذیر ترین رهبران سیاسی بودند که در دوران رهبری خویش تلاش فراوانی کردند که نهادسازی کنند تا هیچیک از امور مردم به زمین نماند و قانون بر تمام رفتار سیاسی مسئولان و مردم حاکم باشد. لذا امام با توجه به مفادی از قانون اساسی برای انتخاب رهبری (اصل یکصد و هفتم) که مجلس خبرگان شکل گرفته بود برای بعد از خود رهبر یا جانشین تعیین نکردند چرا که این مهم وظیفه مجلس خبرگان رهبری بود و امری کاملاٌ قانونی. اما امام خمینی رهنمودهایی داشته اند که مطرح کرده اند و در این خصوص آیت الله هاشمی رفسنجانی این مهم را تحت عنوان خاطرات هم در مجلس خبرگان و هم در نماز جمعه بیان داشتند.

. انتهای پیام /*