در اکثر کشورها سازمان ها و موسساتی به طور دائمی یا موقتی ایجاد می شود تا موضوعات مهم را مورد کنکاش قرار دهند که برخی از آنها وابستگی تام به سازمان های امنیتی دارد. وقتی امام خمینی(س) در سال 1341 به طور علنی و پرآوازه وارد سیاست شدند، در کشورهای بلوک غرب و شرق سازمانها و تشکیلاتی را حساس کرد که ماهیت مبارزاتی ایشان را مورد بررسی قرار دهند. همچنین وقتی ایشان به فرانسه رفتند و نهضت اسلامی وارد فضای بین المللی شد، بر حساسیت سازمانها و موسسات مطالعاتی افزوده شد. اما در بلوک شرق و غرب تلاش می شد چنین مطالعاتی شکل ترویجی به خود نگیرد و در حد مطالعاتی برای شناخت در جهت تخریب باشد. با این حال در میان اساتید، شرق شناس، ایران شناس و کرسی های اسلام شناسی افرادی یافت شده¬اند که موضوعاتی را در رابطه با اندیشه و عملکرد امام خمینی(س) گزینش و مطالعه کرده و به صورت کتاب، مقاله، یا مصاحبه ارائه کرده اند که تعداد آنها کم نیست و برای آشنایی با آنها باید به کتابشناسی¬هایی که در این زمینه تهیه شده مراجعه کرد و در اینجا هم نام بردن از همه آنها ممکن نیست و هم نام بردن از چند موسسه و ناشر که ماهیت آنها را بخوبی نمی شناسیم، شاید مقرون به صواب نباشد.
این نکته نیز قابل یادآوری است که بسیاری از موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی خارجی وابسته به تشکیلات دولتی از دانشگاههای خود می¬خواهند تا موضوعات پایان نامه های دانشجویی خارجی را به طرف انتخاب موضوعات بومی کشور خود منعطف کنند و از این رهگذر هم دقیق تر و هم ارزان تر می توانند مطالعات خود را سامان دهند. لذا توصیه به دانشجویان عزیزی که در کشورهای غربی پایان نامه خود را راجع به موضوعات انقلاب اسلامی و دیگر موضوعات بومی کشور انتخاب می-کنند این است که به این معنا توجه داشته باشند و همین که به این موضوع عنایت کنند کافی است که خود نحوه برخورد با موضوعات را بگونه¬ای سامان دهند که هم به مصالح و منافع کشورمان لطمه وارد نسازد و هم شخصیت های مورد احترام مردم وجه تخریبی به خود نگیرد و هم برای آندسته از اهل حقیقت که در کشورهای دیگر زندگی می کنند مفید واقع گردد.

. انتهای پیام /*