بلی، با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و توطئه‌های قدرتهای بزرگ و کسانی که وابستگی به آنها دارند و با عنایت به نابسامانی‌های موجود کشور پی از انقلاب و ریاست جمهوری بنی صدر به مردم توصیه می‌کنند که در مورد انتخاب یک فرد و رأی به او برای مقام ریاست جمهوری اوصاف زیر را مورد ملاحظه جدی قرار دهند و کسی را انتخاب کنند که مملکت را به طوری که خداوند می‌خواهد اداره کند و تا آن حدودی که در اختیار اوست به خوبی اداره نماید:

۱- واجد صفات لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد.

۲- عدم سوءسابقه.

۳- نسبت به اسلام متعهدتر.

۴- نه غرب‌زده باشد نه شرق‌زده.

۵- پیرو احکام اسلام باشد.

۶- دلسوز ملت باشد.

۷- خدمت گزار ملت باشد.

۸- دارای سوابق خوب باشد.

۹- از خود مردم و برای مردم باشد.

۱۰- عدم پیوند با اجانب.

۱۱- ملاحظه کردن سوابق قبل از انقلاب، در حال انقلاب و بعد از پیروزی.

۱۲- اعتقاد به قوانین داشته باشد.

۱۳- خاضع در مقابل قانون اساسی و اصل یکصد و ده که راجع به ولایت فقیه است.

۱۴- حامی مستضعفان باشد.

۱۵- دارای بصیرت در امر دین و دنیا باشد.

۱۶- دارای دید سیاسی.

۱۷- مسلمان و ملی باشد.

۱۸- عدم وابستگی به رژیم سابق.

۱۹- تاثیرگذار در مقدرات کشور.

۲۰- لایق مسند ریاست جمهوری.

۲۱- صد درصد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام.

۲۲- منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتب‌های انحرافی.

برای اطلاع بیشتر به کتاب «انتخابات در اندیشه امام خمینی(س)» تبیان آثار موضوعی (دفتر اول)- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؛ ۱۳۸۳- مراجعه شود.

. انتهای پیام /*