تعداد بسیار زیادی از فایل ها در بخش منابع دیجیتالی جهت مشاهده عموم قرار داده شده است.
با توجه به سیاست های موسسه، تعدادی از عکس ها، صوت ها و فیلم ها دسترسی محرمانه دارند که دسترسی و مشاهده آنها نیاز به عضویت در سایت و بررسی درخواست عضویت دارد.
البته دانلود و مشاهده فایل هایی که برای استفاده عموم در بخش منابع دیجیتالی قرار گرفته است، بلامانع است.

. انتهای پیام /*