آنچه امام خمینی(ره) در مورد آثار شهید مطهری فرمودهاند، مطالب زیر میباشد که از وضوح کامل برخوردار و محتاج هیچگونه تاویل و تفسیر نیست. البته بدیهی است که منظور امام از آثار شهید مطهری شامل آثار قلمی و سخنرانیهای آن استاد میباشد که به چاپ رسیده بود و اصطلاحاً آثار تلقی میشد و الا ایشان نامههای خصوصی هم داشتهاند که چنین مواردی شاید مورد نظر نبوده است. صحیفه امام ج 12 صص. 188 - 187: زمان 27 اسفند 1358 ...مطهرى فرزندى عزیز براى من و پشتوانهاى محکم براى حوزههاى دینى و علمى و خدمتگزارى سودمند براى ملت و کشور بود. خدایش رحمت کند و در جوار خدمتگزاران بزرگ اسلام جایگزین فرماید. اکنون شنیده مىشود که مخالفین اسلام و گروههاى ضد انقلاب درصدد هستند که با تبلیغات اسلام شکن خود دست جوانان عزیز دانشگاهى ما را از استفاده از کتب این استاد فقید کوتاه کنند. من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه مىکنم که کتابهاى این استاد عزیز را نگذارند با دسیسههاى غیر اسلامى فراموش شود. صحیفه امام ج 14 ص 325: زمان 9 اردیبهشت 1360 سالروز شهادت شهیدى مطهر است که در عمر کوتاه خود اثرات جاویدى به یادگار گذاشت که پرتوى از وجدان بیدار و روح سرشار از عشق به مکتب بود. او با قلمى روان و فکرى توانا در تحلیل مسائل اسلامى و توضیح حقایق فلسفى، با زبان مردم و بىقلق و اضطراب، به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بىاستثنا آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبى سرشار از ایمان و عقیدت نشأت مىگرفت، براى عارف و عامى سودمند و فرحزا است امید آن بود که از این درخت پرثمر، میوههاى علم و ایمان بیش از آنچه به جا مانده، چیده شود و دانشمندانى پربها تسلیم جامعه گردد. مع الأسف دست جنایتکاران مهلت نداد و جوانان عزیز ما را از ثمره طیبه این درخت برومند محروم نمود، و خداى را شکر که آنچه از این استاد شهید باقى است، با محتواى غنى خود مربى و معلم است. صحیفه امام ج 15 ص 523 زمان: 6 بهمن 1360 هدیه نامهای بر کتاب اول، یادنامه شهید مطهرى جهت اهدا به سرکار خانم فاطمه طباطبایى. یادنامه شهید متفکر مطهرى را به یادگارى و یادنامه خود به دختر عزیزم فاطى- وفقها اللَّه تعالى- دادم. امید است از کتب ارزشمند شهید ما هر چه بیشتر استفاده نموده و آن مرحوم را به دعاى خیر یاد نماید. صحیفه امام ج 16 ص 242 زمان: 11 اردیبهشت 1361 سخنرانى در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران) ... مرحوم آقاى مطهرى یک فرد بود، جنبههاى مختلف در او جمع شده بود و خدمتى که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهرى کرده است، کم کسى کرده است. آثارى که از او هست، بىاستثنا، همه آثارش خوب است. و من کسى، دیگرى را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بىاستثنا آثارش خوب است. ایشان بىاستثنا آثارش خوب است، انسانساز است؛ براى کشور خدمت کرده، در آن حال خفقان خدمتهاى بزرگ کرده است این مرد عالیقدر...

. انتهای پیام /*