آیا امام برای اطلاع از اوضاع کشور کانال خاصی داشتند؟

امام خمینی (س) می فرماید: من هیچ کانال خاصى ندارم. من هیچ اصحابى ندارم. من با همه مردم، با همه قشرها ملاقات مى‏ کنم. مطالب همه را مى‏ شنوم. کاغذها به من مى‏ رسد. و همه اخبار که در ایران واقع مى‏ شود آنهایى که مهم است و باید به ما برسد مى ‏رسد. من هم گوش مى‏ کنم رادیو را در وقتى که اخبار را پخش مى‏ کند؛ و هم نگاه مى‏ کنم تلویزیون را؛ هم تمام، یعنى اکثر مطبوعات اینجا- آنهایى که مورد اهمیت است- مى ‏آیند؛ و هم خلاصه اینها براى من نوشته مى‏ شود مى‏ آید؛ و هم اخبار همه جا به وسیله وزیر ارشاد براى من مى‏ آید؛ و هم اخبار مملکت به وسیله ژاندارمرى کل و رئیس ارتش، و عرض مى‏ کنم که جاهاى دیگر، شهربانى، براى من مى‏ آید. من بى‏خبر نیستم از اوضاع مملکت‏.

صحیفه امام؛ ج‏10، ص 303.

. انتهای پیام /*