فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

         فصل پنجم: 

 

 

نقش بسیج مردمی در انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی ‏

‏ کمک به احیای دین ‏

‏ مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان ‏

‏ حمایت از برقراری امنیت در کشور ‏

‏ تعاون در سازندگی کشور ‏

‏ خنثی سازی توطئه ها‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212