مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏بسیج شجرۀ طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و‏‎ ‎‏طراوت یقین و حدیث عشق می دهد.‏

‏بسیج مدرسۀ عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های‏‎ ‎‏رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.‏

‏بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشۀ پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و‏‎ ‎‏نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.‏

‏بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همۀ مجاهدان از اولین تا آخرین امضا‏‎ ‎‏نموده اند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏حضرت امام خمینی که همیشه بر نقش مردم و اهمیت حیاتی آن در تأمین سلامت و موفقیت‏‎ ‎‏نظام تأکید می کردند، با درایت خاصی در آذرماه 1358، طی بیاناتی ضرورت تشکیل مدرسۀ‏‎ ‎‏عشق یا همان بسیج مستضعفان را اعلام فرمودند. برکات این شجره و عطر دلاویز شکوفه های‏‎ ‎‏آن، در طی بحرانهای سالهای اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی و بعد از آن به سراسر مملکت اسلامی‏‎ ‎‏ما رسید، و فضای آن را معطر ساخت و انقلاب و جنگ را به نفع اسلام و مسلمانان به پایان‏‎ ‎‏رسانید؛ و اینهمه جز در پرتو جهان بینی و تدبیر آن پیر فرزانه و حضور نیروهای مردمی و پیوند‏‎ ‎‏الهی آنان با ولایت حاصل نشد.‏

‏     در سخنان امام ـ قدّس سره ـ سابقۀ بسیج به بیداری قوم بنی اسرائیل‏‎[2]‎‏ و قیام آن قوم بر ضد‏‎ ‎‏ظلم فرعونی، به فرمان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ و بسیج اصحاب پابرهنه و فقیر صُفّه‏‎[3]‎‏ در‏‎ ‎‏برابر ظلم و غارت اشراف بت پرست مکه، به دعوت رسول اکرم ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم ـ و نیز‏‎ ‎‏اهتمام ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ که نگرشی الهی داشتند، و به تشویق مردم‏‎[4]‎‏ به هم پیمانی برای‏‎ ‎‏حل مسائل سیاسی و کاهش گرفتاری مسلمین باز می گردد.‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏     در عصر حاضر هم، بسیج مردم‏‎[5]‎‏ در جریان نهضت تحریم تنباکو و مبارزه بر ضد استعمار‏‎ ‎‏دولت انگلیس به فتوای مرحوم میرزای شیرازی، و قیام عده زیادی از مردم قم و ورامین‏‎[6]‎‏ و‏‎ ‎‏شهرهای دیگر کشور در حوادث پانزدهم خرداد سال 1342 در برابر ظلم و خیانت رژیم پهلوی، و‏‎ ‎‏استمرار مبارزۀ آنان تا سرنگونی حکومت شاهنشاهی در 22 بهمن 1357 ماهیت بسیجی دارد.‏‎ ‎‏این بسیج شدنها و قیامهای معنوی مردمی، همواره خواب راحت ستمگران قدرتمند را آشفته‏‎ ‎‏ساخته است. مبارزۀ حق با باطل بر شدت کینه توزیهای دشمنان اسلام ـ بویژه دشمنان انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی و دستاوردهای آن ـ در عصر حاضر افزوده است. انقلاب اسلامی ایران، مستکبران جهان‏‎ ‎‏را سخت به وحشت افکنده، و آنان را به تکاپو واداشته، تا چندین نوبت کودتا و حملۀ نظامی‏‎ ‎‏مستقیم و انواع محاصره ها و در نهایت تحمیل جنگ به دست رژیم عراق برای براندازی نظام‏‎ ‎‏نوپای ایران را بیازمایند؛ ولی به یمن عنایت همیشگی حضرت حق و بیداری و هدایت امام‏‎ ‎‏راحل، بسیج ملت همیشه زنده، با استفاده از امکانات کشور، توانست مستکبران جهانی را ـ که با‏‎ ‎‏تمام قوا برای حمایت از رژیم عراق متحد شده بودند ـ به زانو درآورد، و ملت را مانند اولیای خدا‏‎ ‎‏آبرو بخشد.‏

‏     مراد حضرت امام(س) از بسیج، فراتر و جامعتر از معانی مذکور در لغتنامه هاست، و حتی با‏‎ ‎‏درک اغلب مردم از بسیج به عنوان نهادی رزمی متفاوت است.‏

‏     در اندیشۀ حضرت امام(س) بسیج یک نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش،‏‎ ‎‏بسیج دیگر صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن‏‎ ‎‏شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامعه؛ و با‏‎ ‎‏اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی و پیوندی دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعۀ اسلامی‏‎ ‎‏متصور نیست.‏

‏     اگر بسیج را نهادی منسجم محسوب کنیم که در مقطع زمانی معینی، به ضرورتی اجتماعی پا‏‎ ‎‏به عرصۀ وجود نهاده است، طبیعی است که با رفع ضرورت، جایی برای دوام و بقای آن باقی‏‎ ‎‏نمی ماند، حتی اگر مشکل و مسأله ای که بسیج برای پاسخگویی به آن تشکیل شده است،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‏مسأله ای اقتصادی یا فرهنگی باشد.‏

‏     بسیج، در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که‏‎ ‎‏نیازهای دائمی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدیدآورندۀ آن به روشنی تعریف شوند؛ این نیازها‏‎ ‎‏ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی باشند. همچنان که هر فرد، خانواده یا‏‎ ‎‏گروهی همزمان به نیازهای متعدد زیستی، تربیتی، آموزشی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی،‏‎ ‎‏دفاعی پاسخ می گوید، نهاد بسیج نیز کارکردهای گوناگون دارد و به نیازهای متعدد پاسخ‏‎ ‎‏می دهد؛ چنانکه در تثبیت ابعاد سیاسی ـ اجتماعی نظام و در دفاع هشت ساله، در برابر دشمنان‏‎ ‎‏نقش مؤثر خود را ایفا کرد.‏

‏     حیثیت امروز نظام، تا حدّ زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبۀ مردم در آن بوده است.‏‎ ‎‏حتی تصاحب قدرت جهانی اسلامی با بسیج همه جانبه و فراگیر در جهان میسر خواهد بود. به‏‎ ‎‏گفتۀ امام راحل، این امر شدنی است و باید به دنبال تحقق آن بود. ‏

‏     سابقه بسیج در منظر امام گویای این مطلب است که ملتها در قرون و اعصار به دعوت رهبران‏‎ ‎‏الهی، بسیج‏‎[7]‎‏ شده اند تا دین خدا را زنده نگه دارند. بسیج ملتها، اعتقادی، سیاسی یا نظامی یا‏‎ ‎‏اجتماعی ـ اقتصادی یا جامع همۀ این صفات بوده است. وجه مشترک همۀ اینها سرنگونی ظلم و‏‎ ‎‏سلطۀ طاغوت و برقراری خداپرستی و عدالت در بین انسانها بوده است. به طوری که در یک صف،‏‎ ‎‏بسیج و انسجام مردم و تجهیز امکانات آنان و هدایت بسیج کننده قرار داشت و در صف دیگر ظلم‏‎ ‎‏ظالمان و قدرت طاغوتها. اولیای خدا همواره بسیج امتها را به سمت معرفت و نورانیت هدایت‏‎ ‎‏کرده اند و آثار آن، رشد معنوی و مادی انسانها بوده است. در حالی که طاغوتها و زورمداران هر‏‎ ‎‏عصر کوشیده اند ملتها را با ارعاب و تطمیع بسیج کنند و وسیلۀ نیل به اهداف شیطانی خود‏‎ ‎‏سازند؛ با توجه به آنچه بیان شد، مفهوم بسیج در کلام امام در حیطه های سه گانۀ ذیل قابل طرح‏‎ ‎‏است:‏

‏ ‏

1. در قلمرو اجتماعی 

‏مفهوم بسیج در این قلمرو، همان هدایت مردم و امکانات آنان در جهت اجرای احکام است. البته‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج

‏در این میان، تحول مردم نقش مؤثری دارد. بسیج اجتماعی در جریان این تحول، زمینه ساز‏‎ ‎‏بسیج همه جانبه برای سقوط رژیم شاه، حمایت از کشاورزان در ابتدای انقلاب، رویارویی در مقابل‏‎ ‎‏تجاوز گسترده رژیم عراق در جنگ تحمیلی، و حمایت از اصول و مبانی جمهوری اسلامی ـ بویژه از‏‎ ‎‏طریق راهپیماییها ـ شده است. حضرت امام حتی ضرورت تشکیل بسیج بیست میلیونی را برای‏‎ ‎‏دفاع از کشور، و بسیج صد میلیونی جهانی را برای دفاع از اسلام گوشزد کرده اند. بنابراین، اگر بسیج را‏‎ ‎‏با امت اسلام و متن مردم یکی محسوب کنیم، از حقیقت دور نشده ایم. حضرت امام می فرمایند: ‏

«شما اگر مردم نبودند، نمی توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد. مردم اداره‎ ‎کردند؛ یعنی این سپاه، مردمند؛ این بسیجیها، مردمند؛ ارتش هم امروز، مردم است».‎[8]‎

‏ ‏

2. در قلمرو عبادی ـ سیاسی 

‏امام راحل از نشستها و اجتماعهای عبادی ـ سیاسی مردم سخن گفته، و نماز جماعات و جمعه را‏‎ ‎‏اولین انسجام و بسیج مردمی دانسته، و اوج آن را در حج، کنگرۀ عظیم عبادی ـ سیاسی مسلمانان‏‎ ‎‏معرفی نموده و حتی با اعلام برائت از مشرکین، به دنبال آزادسازی انرژی متراکم جهان اسلام‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏     بنابراین، انسجام عبادی مسلمانان در مساجد و نماز جمعه ها و کنگرۀ بزرگ حج را مفهوم‏‎ ‎‏دیگر قلمرو کارکردی بسیج می دانند:‏

«مساجد، بهترین سنگرها و جمعه و جماعات، مناسب ترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین‎ ‎می باشند».‎[9]‎

‏ ‏

3. در قلمرو عشق و عرفان 

‏امام راحل بسیج را در قلمرو عشق و عرفان توصیف کرده، و ویژگیهای فطری نابی برای آن قائل‏‎ ‎‏شده اند. دارندگان این نوع نگرش، برای کسب رضایت معبود، آغوش خود را برای هر خطری باز‏‎ ‎‏می کنند و به پیشواز شهادت می روند. این دیدگاه، ما را به حقیقت حقّه، بسیار نزدیک می سازد.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د

‏آثار خجستۀ آن در جبهه های دفاع مقدس عیان گردید و بسیجیان لبریز از عشق، یک شبه ره‏‎ ‎‏صد ساله پیمودند؛ و در وصایای مانده از خودشان، برادران و خواهران دینی خود را به پیوستن به‏‎ ‎‏این قافله فراخواندند.‏

«بسیج، شجرۀ طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت‎ ‎یقین و حدیث عشق می دهد.

‏بسیج، مدرسۀ عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع‏‎ ‎‏آن، اذان شهادت و رشادت سرداده اند.‏

‏بسیج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشۀ پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در‏‎ ‎‏گمنامی و بی نشانی گرفته اند.‏

‏بسیج، لشکر مخلص خداست، که دفتر تشکل آن را همۀ مجاهدان از اولین تا آخرین امضا‏‎ ‎‏نموده اند».‏‎[10]‎

‏    ‏‏نتیجه اینکه، بسیج در عین حال که موضوعی عام است، پدیده ای همه جانبه نیز هست که‏‎ ‎‏باید در تمامی ابعاد به آن توجه نشان داد.‏

‏ ‏

یادمان شهید سید مرتضی آوینی

‏گروه جنگ و جهاد در اواخر سال 1368 با همت بلند سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی‏‎ ‎‏تشکیل گردید، تلاش ایشان بر سه پایه استوار بود:‏

‏     1. جمع آوری عناصر مورد نیاز گروه؛‏

‏     2. تبیین مبانی مبارزاتی و دفاعی حضرت امام(س) بدون پیش داوری یا طرح قبلی؛‏

‏     3. مطابقت مفهوم جنگ و دفاع با سایر موضوعات، فرایض و اعتقادات دینی و عملی ما.‏

‏     بنابراین، تلاش ایشان در کنار فعالیتهای دیگرشان همچون: روایت فتح، سراب و ... حتی در‏‎ ‎‏بستر بیماری منقطع نگردید تا در پیمودن مسیر تکلیف در بیستم فروردین 72 عاشقانه به‏‎ ‎‏ملکوت حق پیوست و آسمانی گردید.‏

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ه

مشخصات این مجموعه 

‏مجموعۀ حاضر در شش فصل تدوین گردیده است، و سعی شده مطالبی که حضرت امام دربارۀ‏‎ ‎‏انسجام و فعالیت مردمی بیان فرموده اند، در این مجموعه گردآوری شود، البته باید اعتراف کرد‏‎ ‎‏که نتوانسته ایم حق مطلب را ادا کنیم.‏

‏ ‏

‏آب دریا را اگر نتوان کشید ‏

‏ ‏‏هم به قدر تشنگی باید چشید‏

‏ ‏

‏     فصل اول این تبیان، به تاریخچه بسیج در صدر اسلام، قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن‏‎ ‎‏اختصاص دارد.‏

‏     ‏‏فصل دوم، به اهداف و مأموریتهای بسیج مردمی می پردازد که بخشی از این مأموریتها در انقلاب‏‎ ‎‏و دفاع مقدس انجام یافته، و بخش دیگر آن را باید مسلمانان داخل و خارج کشور دنبال کنند.‏

‏     ‏‏فصل سوم، به تبیین جایگاه و منزلت بسیجیان اختصاص یافته است.‏

‏     فصل چهارم، به مسئولیتهای اخلاقی بسیجیان پرداخته است.‏

‏     فصل پنجم، به تأثیرات بسیج مردمی در انقلاب اختصاص دارد.‏

‏     فصل ششم هم، به نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی اختصاص پیدا کرده است.‏

‏     این مجموعه به شیوۀ ذیل تنظیم شده است: ‏

‏     ‏‏1. علاوه بر انتخاب عنوانها و سرفصلها، برای هر یک از قطعات منتخب نیز جمله یا عنوانی در نظر‏‎ ‎‏گرفته شده است که به طور دقیق عین عبارت حضرت امام(س) نیست؛ اما کوشش شده است که به‏‎ ‎‏تعابیر امام نزدیک باشد، بنابراین خوانندگان و محققان محترم باید توجه داشته باشند که عنوانهای‏‎ ‎‏هر یک از قطعات از تنظیم کنندگان این مجموعه است و نباید به حضرت امام منتسب گردد.‏

‏     ‏‏2. در تنظیـم قطعـات منتخب داخـلی هر یک از فصـول و عنوانهـای فرعی، ترتیب و‏‎ ‎‏تـوالی‌تـاریخی صدور پیامها از ناحیۀ حضرت امام (س) ملاک بوده است، نه توالی منطقی‏‎ ‎‏مطالب.‏

‏     3. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای معظمٌ له برگرفته از مجموعۀ صحیفۀ امام در ذیل هر‏‎ ‎‏قطعه و در انتهای کتاب آمده است.‏

‏     ‏‏4. از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه از خود حضرت امام نیست، جمع آوری و‏‎ ‎‏تنظیم آنها به صورت فعلی کاستیهایی دارد که مسئولیت آن به عهده تنظیم کنندگان مجموعه است.‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه و

‏     ‏‏5. در استخراج فیشها، بیاناتی که به طور مستقیم به انسجام مردمی و فعالیتهای توده ای‏‎ ‎‏مردم و یا هر گونه موضوع عام بسیج مردمی مورد نظر امام(س) مربوط بوده، گردآوری شده است.‏

‏     در خاتمه لازم می دانیم از همه کسانی که در آماده سازی این اثر نقش داشته اند، بویژه‏‎ ‎‏آقای‌علی اصغر رحمتی بابت بازنگری مجموعه و پیشنهاد اصلاحات مفیدشان قدردانی به عمل‏‎ ‎‏آید.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                        

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ز

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ح

  • )) صحیفۀ امام؛ ج 21، ص 194.
  • )) همان؛ ج 8، ص 292.
  • )) همان؛ ص 292ـ293.
  • )) همان؛ ج 13، ص 323.
  • )) همان؛ ص 357ـ 358.
  • )) همان؛ ج 3، ص 241؛ ج 5، ص 286 ؛ ج 6، ص 160 ؛ ج 9، ص 172 ؛ ج 17، ص 270.
  • )) همان؛ ج 13، ص 321 ـ 325.
  • )) همان؛ ج 18، ص 79.
  • )) همان؛ ج 20، ص 338.
  • )) همان؛ ج 21، ص 194.