فصل پنجم: دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی
بیت امام در قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عراقچی، علی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

بیت امام در قم

بیت امام در قم

‏در طول مدتی که حضرت امام در تبعید بودند، شاگردان و علاقه‌مندان‏‎ ‎‏ایشان تلاش کردند که بیت معظم له در قم همچنان دائر و باز باشد. در‏‎ ‎‏آغاز مرحوم آقای شیخ علی اکبر تربتی، مسئولیت اداره بیت را بر عهده‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 289

‏داشت. فرد بسیار امینی بود. او منبر هم می‌رفت و غیر از شیخ علی اکبر‏‎ ‎‏تربتی، واعظ معروف است. بعد از وی آقای شیخ صادق تهرانی، پدر‏‎ ‎‏آقای کرباسچی (شهردار سابق تهران) مدیریت بیت امام را بر دوش‏‎ ‎‏گرفت. بعد از او هم آقای شیخ شهاب الدین اشراقی (داماد امام) مسئول‏‎ ‎‏بیت امام در قم شد. گاهی او را تبعید می‌کردند و موقتاً کسی دیگر از‏‎ ‎‏آقایان جانشین او می‌شد تا این که در این اواخر دیگر آقای پسندیده‏‎ ‎‏نماینده تام الاختیار امام در قم شد و بیت را نیز او اداره می‌کرد. اگر چه‏‎ ‎‏گاهی او را هم به تبعید می‌فرستادند.‏

‏رژیم شاه خیلی دوست نداشت بیت امام فعال باشد ولی علاقه‌مندان‏‎ ‎‏ایشان به هر صورت بود نگذاشتند این کار عملی شود. فضلا و طلاب‏‎ ‎‏پیوسته به بیت رفت و آمد می‌کردند. من خودم نیز می‌رفتم، می‌نشستم و‏‎ ‎‏یک چایی می‌خوردم، فقط به خاطر این که درش بسته نشود. البته‏‎ ‎‏مأموران ساواک و اداره آگاهی شهربانی هم به‌طور نامحسوس رفت و‏‎ ‎‏آمدها را تحت نظر داشتند، حتی جاسوس هم گذاشته بودند. آن‌ها‏‎ ‎‏می‌آمدند و می‌نشستند و اخبار و حرف‌های زده شده در بیت را‏‎ ‎‏خبرچینی می‌کردند. ساواکی‌ها همیشه در کوچه یخچال قاضی، حضور‏‎ ‎‏داشتند؛ حتی شب‌ها نیز از رفت و آمدها غافل نبودند.‏

‏بازاریان و افراد دیگری که می‌خواستند وجوه شرعی پرداخت کنند، از‏‎ ‎‏ترس نمی‌توانستند به بیت مراجعه کنند، چون شناسایی می‌شدند و مورد‏‎ ‎‏تعقیب و اذیت قرار می‌گرفتند. ولی به وسیله‌ واسطه‌هایی بدهی‌هایشان را‏‎ ‎‏می‌فرستادند. نماینده حضرت امام در تهران، مرحوم آقای لواسانی بود، به‏‎ ‎‏همین خاطر به منزل ایشان هم رفت و آمد زیاد می‌شد. تمام وجوه شرعی‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 290

‏که به این دفترها می‌آمد در خود ایران خرج می‌شد و هیچ وقت به نجف‏‎ ‎‏فرستاده نمی‌شد، چون امام در آن‌جا وضعشان بد نبود. در عراق نیز کسانی‏‎ ‎‏بودند که از مقلّدین ایشان به شمار می‌آمدند و خیلی در آن‌جا غریب‏‎ ‎‏نبودند. ایشان تقریباً شهرت پیدا کرده و محبوبیتشان فراگیر شده بود،‏‎ ‎‏به‌طوری که کمتر از سایر آقایان نجف نبودند.‏

‏پس از تبعید امام به نجف، شهریه ایشان در اوائل به نام آقای آشتیانی‏‎ ‎‏پرداخت می‌شد، ساواک این را می‌دانست و کاملاً از آن اطلاع داشت؛‏‎ ‎‏بعد که یک مقدار حساسیت‌ها تقلیل یافت، به نام خود امام ادامه پیدا‏‎ ‎‏کرد. آقای پسندیده هم به عنوان نماینده امام در قم، به‌طور رسمی مطرح‏‎ ‎‏بود و حق امضا داشت.‏

‎ ‎

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 291