کتاب طهارت
غسل حیض
احکام حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احکام حیض

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حیض

احکام حیض

[سؤال 528] 246

 ‏بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام و آرزوی پیروزی اسلام و مسلمین و سلامتی رهبر عالی قدر،‏‎ ‎‏امام خمینی، خواهشمند است به این دو سؤال پاسخ دهید:‏

‏1. زنی همیشه عادت ماهانه اش هفت روزه تمام می شده است؛ ولی یک بار‏‎ ‎‏غروب روز ششم پاک شده و به حمام رفته و غسل کرده و نمازش را خوانده است و تا‏‎ ‎‏شب که خود را بررسی کرده، پاک بوده و هیچ گونه علامت رگلی در خود ندیده؛ ولی‏‎ ‎‏همان شب بعد از اطمینان از پاکی، شوهرش با او نزدیکی کرده، هنگام نزدیکی (انزال‏‎ ‎‏منی) رگه های کم رنگ خون مشاهده کرده؛ ولی صبح دوباره پاک بوده و هیچ گونه‏‎ ‎‏چیزی که علامت ناپاکی باشد ندیده و مثل هنگام عادی اش بوده است. آیا آن رگه های‏‎ ‎‏خونی که در منی بوده، می تواند خون حیض باشد؟ اگر نطفه در آن هنگام منعقد شده‏‎ ‎‏تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در بین ده روز بوده حکم حیض دارد ولی بچه حلال زاده است.

‏2. دختری در زمان طاغوت نامزدی داشته که فکر می کردند با هم عقد خواهند کرد. یک بار نامزدش‏‎ ‎‏دست او را در دست گرفته و با آن بازی کرده، دختر شدیداً تحریک شده و آب از او خارج شده و‏‎ ‎‏شلوارش را خیس کرده است. در آن هنگام دختر نمی دانسته که باید غسل کند یا نه، ولی دو یا سه سال‏‎ ‎‏بعد این نامزدی به هم خورده است؛ چون دختر با اسلام اصیل آشنا شده (نه سنتی) و سعی کرده از‏‎ ‎‏کارهای گذشته اجتناب کند؛ ولی پسر حاضر نشده اسلام را بپذیرد. حالا این دختر می خواهد بداند؛‏‎ ‎‏با توجه به این که آن موقع ناآگاه بوده و غسل نکرده و نماز خوانده؛ آیا باید نمازهای گذشته را قضا کند‏‎ ‎‏یا  نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 242

بسمه تعالی، اگر یقین ندارد که رطوبتی که از او خارج شده منی است، غسل واجب نشده و نمازها قضا ندارد.

[سؤال 529] ----> 5544

‏3. گاهی به جهت لکه بینی بی موقع، یعنی در غیر زمان عادت ماهانه، خانم های‏‎ ‎‏نابینا دچار تردید می شوند، که آیا لکۀ مزبور، خون است یا خیر؟ و اگر قرار باشد که به‏‎ ‎‏کسی نشان داده شود، ولی کسی نباشد که از او بپرسند، و یا اگر کسی هست، خجالت‏‎ ‎‏بکشند که بپرسند. در این حالات تکلیفشان چیست؟ و در ثانی اگر خون باشد، به چه‏‎ ‎‏شکلی باید عمل کنند؟‏

بسمه تعالی، تا یقین پیدا نکنند که خون است، حکم خون ندارد.

[سؤال 530] 247

 ‏بسمه تعالی‏ ‏21 / 10 / 1361 ‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ‏

‏پس از عرض سلام؛ استدعا می شود به مسأله شرعی زیر پاسخ مرحمت فرمایید: ‏

‏خانمی هنگامی که دستمال در فرج خود قرار می دهد لکه کم رنگی را مشاهده‏‎ ‎‏می نماید و بعد از آن هیچ گونه لکی نمی بیند و پاک می گردد و به خیال آن که عادت‏‎ ‎‏ماهانه شروع نشده، با شوهر خود هم بستر می شود، و بعد از حدود 7 ساعت، عادت‏‎ ‎‏ماهانه ظاهر می گردد و شوهر نیز در جریان امور بوده است. ‏

‏1. زن و شوهر چه وظیفه ای دارند و چه باید بکنند؟ ‏

‏2. آیا زمان عادت ماهانه از همان ابتدا محسوب می شود؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در این مدت خون قطع شده؛ حتی در باطن فرج، حیض نبوده و عادت ماهانه از وقتی خون استمرار پیدا کرده، شروع می شود و در هر صورت، در فرض مسأله چیزی بر آنان نیست. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 243

[سؤال 531] ----> 245

‏2. شخصی عصر روز یکشنبه سوم ماه حیض می شود و عادت او 10 روز می باشد.‏‎ ‎‏آیا عصر روز سه شنبه دوازدهم ماه 10 روز عادتش کامل تمام می شود و یا عصر روز‏‎ ‎‏چهارشنبه سیزدهم ماه؟ چنانچه عصر روز سه شنبه 10 روز عادتش کامل و تمام‏‎ ‎‏می شود اگر بعد از غسل کردن، آب زردی از او خارج شود؛ آیا آن را حیض قرار دهد‏‎ ‎‏یا استحاضه و آیا غسل بر او هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض ذکر شده، ده روز تا عصر روز چهارشنبه است. و خونی که بعد از ده روز می بیند استحاضه است و استحاضۀ متوسطه و کثیره، غسل دارد و قلیله غسل ندارد. 

[سؤال 532] ----> 708

‏3. من بعد از هفت روز قاعدگی باز ترشح صورتی رنگ دارم. تا سه الی پنج روز‏‎ ‎‏چنین است؛ آیا با این وضع می توانم نماز بخوانم؟ اگر نمی توانم نماز بخوانم، باید‏‎ ‎‏قضایش را بخوانم؟ چه غسلی باید کرد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر روزهایی که ترشحات هست به ضمیمۀ ایام عادت از ده روز تجاوز می کند، ترشحات حکم استحاضه را دارد. 

[سؤال 533] ----> 4183

‏2. حائض بلا عادت، قبل از ده روز پاک شده؛ بعد از چند روز، قبل از ده روز خون‏‎ ‎‏دید و ادامه پیدا کرد تا بعد از ده روز؛ برنامۀ نماز و روزه و غیر آن، در وقت پاکی‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، خون دوم حیض نیست و نماز و روزۀ او در وقت پاکی صحیح است.

[سؤال 534] ----> 1988

‏4. زنی که در ماه مبارک برای جلوگیری از عادت قرص می خورد و اتفاقاً به جهت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 244

‏یک شب قرص نخوردن لک می بیند و بعد از آن، چند قرص پی در پی می خورد، لذا‏‎ ‎‏دیگر خون نمی بیند، در وقت دیدن آن لک چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر کمتر از سه روز متوالی باشد حکم حیض ندارد.

[سؤال 535] ----> 1959

‏3. زنی که برای جلوگیری از عادت ماهانه قرص می خورد و در آن اثنا، بر اثر ترک‏‎ ‎‏قرص، لک می بیند (ولی ادامه ندارد) و در ایام عادتش هم هست، با این لک حیض‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر سه روز متوالی خون نمی بیند، حیض نیست.

[سؤال 536] ----> 1375

‏4. اگر برای جلوگیری از حاملگی از دستگاه داخل رحمی (آی. یو. دی ‏‎I.U.D‎‏)‏‎ ‎‏استفاده شود و قبلاً مدت قاعدگی هفت روز بوده باشد، با استفاده از این دستگاه مدت‏‎ ‎‏خونریزی حدود نه تا چهارده روز خواهد شد، حکم روزهای هفتم به بعد چیست؟ و‏‎ ‎‏آیا کلاً مصرف این دستگاه برای جلوگیری از حاملگی از نظر شرعی صحیح است‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری از حاملگی اگر موجب نازایی دائمی نشود و ضرر به مزاج نرساند و همراه با عمل حرام یا مستلزم آن نباشد، با اجازۀ شوهر مانع ندارد و عادت اگر از ده روز بگذرد، زاید بر ایام عادت حکم استحاضه دارد و گرنه تمام آن حکم حیض دارد.

[سؤال 537] 248

 ‏بسمه تعالی‏ ‏19 / 8 / 1361‏

‏حضور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی ‏

‏سؤالی در مورد یک مسأله شرعی دارم که امیدوارم هرچه زودتر جوابش را‏‎ ‎‏بفرستید تا از انجام تکالیف شرعی باز نمانم. ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 245

‏دختری هستم 28 ساله. از اول که عادت شدم، هفت روزه پاک می شدم؛ ولی بعد از‏‎ ‎‏هفت روز کثافاتی که بیشتر به استحاضه شبیه بود می دیدم. اکنون مدت بیش از‏‎ ‎‏یک سال است که پنج روزه پاک می شوم؛ ولی با همان شرایط قبلی، که اگر خیلی باشد‏‎ ‎‏شاید بتوان گفت: استحاضه کثیره می باشد که البته به ندرت است؛ ولی مقدار خون‏‎ ‎‏کثافات کم نشده، بلکه مدت کم شده. و اصل روزهایی که کثافات حیض دفع می شود،‏‎ ‎‏سه روز و دو روز هم باقی کثافات مانده، البته نه به شدت سه روز اول. و من تا به حمام‏‎ ‎‏نروم همان کثافات که گفتم، دفع نمی شود. هرچه رساله امام را نگاه کردم جواب مسأله‏‎ ‎‏خود را نیافتم. مثلاً امام می فرمایند: اگر چند روز خون عادت باشد و بعد از چند روز‏‎ ‎‏بند بیاید و دوباره کثافت خون عادت بیاید و کمتر از ده روز باشد، همه را روزهای‏‎ ‎‏حیض حساب کنید. آخر مسأله من به آن صورت نیست و شاید همه کثافات به اندازه‏‎ ‎‏استحاضه کثیره باشد، آن هم نه در همه ماه ها در بعضی از ماه ها، و ممکن است روز‏‎ ‎‏پنجم به طور کلی پاک شوم و دیگر کثافتی نبینم و خانوادۀ ما هفت روزه پاک می شوند.‏‎ ‎‏آیا باید این دو روز را از عبادت خدا محروم باشم، در حالی که در آن حالت حیض به‏‎ ‎‏آن صورت نیستم؟ خواهش می کنم جوابم را روشن و خیلی ساده و روان که قابل فهم‏‎ ‎‏باشد بیان نمایید و مسأله را برایم حل کنید. والسلام؛ ‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، خونی را که بعد از گذشت ایام عادت ولو پاک هم شده اید، می بینید و از ده روز در مجموع تجاوز ننماید، حکم حیض را دارد.

[سؤال 538] ----> 4858

‏3. دختر یا زنی که از حیض پاک می شود نوع لکه و ترشحی که در آخرین روز‏‎ ‎‏حیض باید ببیند و پاک شود و غسل و نماز گزارد چگونه می باشد؟‏

بسمه تعالی، پاک شدن منوط به این است که خون بند بیاید و هیچ نوع لکه و ترشحی از خون نبیند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 246

[سؤال 539] 249

 ‏بسمه تعالی‏ ‏10 / 11 / 1361 ‏

‏حوزۀ محترم استفتائات امام خمینی مدّ ظله العالی، سلام علیکم ‏

‏احتراماً؛ خواهشمند است نظر مبارک حضرت امام را در خصوص سؤال ذیل‏‎ ‎‏ارسال فرمایید.‏

‏عطف به مسأله 478 و مسائل بعدی موجود در توضیح المسائل اگر زنی چه پس از‏‎ ‎‏بلوغ و چه بعد از ازدواج حائض نشده و هیچ وقت خون حیض نبیند به احکام و‏‎ ‎‏مسائل شرعی اش چگونه عمل نماید؟‏

‏خداوند متعال تا ظهور حضرت مهدی (عج) به امام امت، خمینی بت شکن طول‏‎ ‎‏عمر همراه با سلامتی و نفوذ کلمۀ کامل عنایت فرماید؛ ان شاء الله‌ ‏

بسمه تعالی، اگر خون نمی بیند، حکم حیض پیدا نمی کند و باید نماز خود را بخواند و روزۀ واجب را بگیرد و چنانچه حکم دیگری مورد ابتلاء است به تفصیل سؤال کنید. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 247