کتاب طهارت
واجبات غسل
کفایت غسل جنابت از بقیه اغسال در صورت نیت کردن آن ‏ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کفایت غسل جنابت از بقیه اغسال در صورت نیت کردن آن ‏ها

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کفایت غسل جنابت از بقیه اغسال در صورت نیت کردن آن ‏ها

کفایت غسل جنابت از بقیه اغسال در صورت نیت کردن آن ها

[سؤال 523] ----> 5497

‏2. آیا انسان می تواند و صحیح است که به نیت چند غسل واجب و مستحب، یک‏‎ ‎‏غسل انجام دهد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 524] ----> 2694

‏3. غسل واجب که بر انسان هست، می توان با غسل مستحب به یک نیت انجام‏‎ ‎‏داد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 525] ----> 2529

‏8. اگر کسی چند غسل بر او واجب باشد آیا باید هر یک غسل را جداجدا انجام‏‎ ‎‏دهد؟ مثلاً اگر زنی غسل جنابت بر او واجب شود و بعد حیض شود، بعد از پاک شدن‏‎ ‎‏وظیفه چیست؛ آیا باید یک غسل به نیت جنابت و یک غسل به نیت حیض انجام دهد‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، یک غسل به نیت همه کفایت می کند.

[سؤال 526] ----> 34

‏5. اگر چند غسل واجب به گردن انسان باشد با یک غسل واجب، بقیۀ غسل ها‏‎ ‎‏ساقط می شود؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 240

بسمه تعالی، اگر غسل جنابت کرده و قصد همۀ غسل ها را نموده کفایت می کند.

[سؤال 527] 245

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏1. آیا در غسل کردن ترتیب لازم است یا خیر؟ یعنی هنگامی که شخصی جُنب‏‎ ‎‏می باشد و بعد حیض شود و نیز چند غسل دیگر بر او واجب می شود؛ آیا هنگام غسل‏‎ ‎‏کردن باید اول غسل جنابت بکند و بعد حیض و بعد به ترتیب غسل های دیگر یا خیر‏‎ ‎‏ترتیب لازم نیست؟‏

بسمه تعالی، ترتیبی در بین اغسال نیست و می تواند در نیت غسل جنابت سایر غسل ها را هم منظور نماید و کفایت می کند. 

‏2. شخصی عصر روز یکشنبه سوم ماه حیض می شود و عادت او 10 روز می باشد. آیا عصر روز‏‎ ‎‏سه شنبه دوازدهم ماه 10 روز عادتش کامل تمام می شود و یا عصر روز چهارشنبه سیزدهم ماه؟‏‎ ‎‏چنانچه عصر روز سه شنبه 10 روز عادتش کامل و تمام می شود اگر بعد از غسل کردن، آب زردی از او‏‎ ‎‏خارج شود؛ آیا آن را حیض قرار دهد یا استحاضه و آیا غسل بر او هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض ذکر شده، ده روز تا عصر روز چهارشنبه است. و خونی که بعد از ده روز می بیند استحاضه است و استحاضۀ متوسطه و کثیره، غسل دارد و قلیله غسل ندارد. 

‏3. آیا هنگامی که شخصی می خواهد غسل استحاضه بکند، موقع غسل کردن نیت استحاضه تنها کافی‏‎ ‎‏است یا باید نوع استحاضه را نیز در نیت مشخص بکند؟ یعنی هنگامی که می خواهد غسل کند،‏‎ ‎‏بگوید: غسل استحاضه می کنم و یا این که بگوید: غسل استحاضۀ قلیله یا متوسطه و یا کثیره می کنم؟‏

بسمه تعالی، تنها نیت استحاضه کافی است.

‏4. شخصی در موقع غسل کردن بیشتر از یک ربع زیر دوش می باشد و چندین بار غسل می کند؛ آیا‏‎ ‎‏غسل او چنانچه پول حمامی را چهار برابر یا بیشتر بدهد صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد، مگر آن که طول دادن و تکرار کردن از روی وسواس باشد و در هر صورت غسل صحیح است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 241