کتاب طهارت
واجبات غسل
کفایت غسل جنابت از وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کفایت غسل جنابت از وضو

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کفایت غسل جنابت از وضو

کفایت غسل جنابت از وضو

[سؤال 511] ----> 794

‏2. اگر شخصی بعد از خواندن نماز صبح بخوابد و درخواب جنب شود و سپس در‏‎ ‎‏روز غسل جنابت انجام دهد آیا می تواند با آن غسل نماز ظهر و عصر را به جای آورد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 512] 242

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏1. آیا خواندن نماز با غسل جنابت بدون وضو جایز است؟‏

بسمه تعالی، غسل جنابت کفایت از وضو می کند.

‏2. چه مدت می توانم یک وضوی مستحبی داشته باشم. در موارد حج و زیارت بفرمایید چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، با وضوی صحیح ـ خواه برای عمل واجب باشد یا عمل مستحب ـ هر گونه عمل واجب یا مستحبی که مشروط به طهارت است می شود انجام داد.

‏3. در مورد نماز جماعت و جمعه مسائل جنبی ای برایم وجود دارد؛ نظیر باطل شدن وضو در بین نماز‏‎ ‎‏و یا کناره گرفتن از جماعت و قصد فرادا کردن نماز، که لطفاً بفرمایید تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، در وسط نماز اگر وضو باطل شود نماز باطل می شود و قصد انفراد در وسط نماز جماعت اشکال ندارد.

[سؤال 513] ----> 134

‏3. آیا کسی که جنب نیست می تواند غسل جنابت، به نیت واجب کند و با آن نماز‏‎ ‎‏بخواند؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، غسل جنابت صحیح نیست و برای نماز باید وضو بگیرد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 235

[سؤال 514] 243

 ‏بسمه تعالی‏ ‏14 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب و فرماندۀ کل قوای جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی نایب الامام حاج سید روح الله‌ موسوی خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏1. چه می فرمایید در مسأله 387 توضیح المسائل که شخص گمان کرد به اندازه‏‎ ‎‏نماز و غسل وقت دارد و برای نماز غسل کرد و بعد از این که از غسل فارغ شد فهمید‏‎ ‎‏به اندازۀ غسل وقت نداشته؛ آیا در این صورت غسل او صحیح است؟ آیا با این غسل‏‎ ‎‏می تواند نماز بخواند یا باید برای نماز وضو بسازد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر غسل جنابت است، می تواند با آن نماز بخواند و وضو لازم نیست. 

[سؤال 515]

‏2. در مسأله 359 توضیح المسائل می فرمایید: «اگر انسان یقین کند وقت نماز شده‏‎ ‎‏و به نیت غسل واجب، غسل کند و بعد معلوم شود پیش از وقت غسل کرده، غسل او‏‎ ‎‏صحیح است» آیا با این غسل می تواند نماز بخواند یا باید برای نماز وضو بسازد؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد. 

[سؤال 516] ----> 333

‏4. آیا با غسل جنابت واجب می شود نماز نافله خواند و یا قرآن خواند و مسح‏‎ ‎‏نمود؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 517] ----> 2694

‏2. غسل جنابت که انسان پیش از وقت نماز انجام می دهد احتیاج به وضو دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، احتیاج به وضو ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 236

[سؤال 518] ----> 1685

‏3. بعد از غسل جنابت، وضو برای نماز لازم نیست، آیا با این غسل می توان نافلۀ‏‎ ‎‏نماز را هم خواند یا قرآن مسح نمود؟‏

بسمه تعالی، می تواند نماز نافله و سایر کارهای مشروط به طهارت را انجام دهد.

[سؤال 519] ----> 285

‏2. جنب از حرام غسل می کند، با این غسل بدون وضو می تواند نماز بخواند؟‏

بسمه تعالی، می تواند.

[سؤال 520] ----> 196

‏2. اگر کسی شک دارد که جنب است و بعداً غسل جنابت به نیت واجب کند و پس‏‎ ‎‏از غسل، معلوم شود جنب بوده، آیا همان غسل کافی است و با آن می تواند نماز‏‎ ‎‏بخواند؟‏

بسمه تعالی، کافی است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 237